1. Home
  2. Health Forum
  3. دل درد شدید
Ask Query To Qualifed Doctors

To Get Your Solution

Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisicing elit eiuim sete eiu tempor incididunt.

دل درد شدید

نام: 09168486123 تاریخ ایجاد سوال: 2022/04/17

با سلام من وهمسرم الان یکسال نیم هست که از ازدواجمون میگذره وهنوز موفق به باردار شدن نشده ایم وسوال من اینکه که در هر بار رابطه که باهم داریم آب یا اسپرم وارد شده در حدچند دقیقه از بدن همسرم خارج میشود و بعد از دقایقی به شدت احساس دلدرد شدیدی می‌کند