1. Home
  2. Health Forum
  3. آیا احتمال پارگی گوشم وجود داره؟
Ask Query To Qualifed Doctors

To Get Your Solution

Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisicing elit eiuim sete eiu tempor incididunt.

آیا احتمال پارگی گوشم وجود داره؟

نام: تاریخ ایجاد سوال: 2022/02/15

سلام وقتتون بخیر
من دیروز بخاطر سروصدا برای اینکه بتونم تمرکز کنم و درس بخونم با صدای خیلی بلند و هندزفیری موزیک گوش کردم
مادربزرگی هم دارم که کم شنوا هستن و برای جواب دادن بهشون مجبورم با صدای خیلی بلند حرف بزنم
دیروز بعد از چند ساعت گوش دادن به موزیک داد زدم و احساس کردم صدای دادم به شدت تو سر خودم پیچید از اونموقع به بعد دیگه حتی وقتی با صدای خیلی آروم هم حرف میزنم صدام به شدت تو سرم میپیچه و گوش چپم بیشتر از اون یکی درد میکنه
از صبح چند جمله بیشتر حرف نزدم ولی هم سردرد دارم و هم گوش درد و از ترس پیچیدن صدا حرف نمیزنم
آیا احتمال داره گوشم اسیب جدی دیده باشه یا پرده ی گوشم پاره شده باشه؟

Leave Your Answer