1. خانه
  2. دکتر سهراب قهقایی

دکتر سهراب قهقایی

دکتر سهراب قهقایی دکتر سهراب قهقایی

پزشک عمومی / امور پزشکی کرونا

“دکتر سهراب قهقایی” کلینیک و بیمارستان‌ها

مکانی ثبت نشده.

درباره “دکتر سهراب قهقایی”

خدمات

پزشکی 2 خدمت
مشاوره داخلی
مشاوره کرونا

رزومه کاری

  • طبابت در اورژانس
  • پزشک عمومی درمانگاه های دولتی و خصوصی شهرهای رشت و انزلی
  • سرپرست مرکز بهداشت بوشهر
  • فعالیت در سانتر کرونا

تخصص

“دکتر سهراب قهقایی” پاسخ‌های

هنوز در گفت‌وگویی شرکت نکرده

مقالات

هنوز مقاله‌ای منتشر نشده
  • بازنشر در: