1. Home
  2. Archives
اختلال چند شخصیتی

اختلال چند شخصیتی یک بیماری روانشناختی پیچیده است که به احتمال زیاد توسط بسیاری از عوامل از جمله ضربه عاطفی و احساسی شدید در دوران کودکی (معمولاً سو استفاده جسمی، جنسی یا عاطف...

Categories: