مولتی ویتامین و آهن  Multivitamin Plus Iron    
Multivitamin Plus Iron مولتی ویتامین و آهن موارد و مقدار مصرف:
فرآورده هاي مولتي ويتامين جهت تامين ويتامينها در بيماراني كه از تغذيه كافي برخوردار نبوده يا رژيم غذايي آنها فاقد موادغذايي ضروري و كافي است و همچنين در بيماراني كه نياز به اين مواد بطور موقت در آنها افزايش يافته است (مانند زنان باردار و در دوران شيردهي) مصرف مي شود.
اشكال دارويي:
SyrupOral Drops
(/ml) (/ml)
2500 IU5000 IUVit A
1.05 mg0.5 mgVit B1
400 IU400 IUVit D
1.2 mg0.6 mgVit B2
15 IU5 IUVit E
1 mg0.4 mgVit B6
60 mg35 mgVit C
10 mg10 mgIron (as sulfate)
13.5 mg8 mgNicotinamide
.5 mcg--Vit B12