۲۹۱۳۹۴تیر

طب اسلامی

طب اسلامی از بارزترین شاخصه های تمدن اسلامی در جهان است.طب اسلامی یکی از شاخه های علم است که طرفداران بسیاری را توانسته به سمت خود جذب نماید.طب اسلامی یا همان پزشکی اسلامی از آغاز تاریخ اسلام پدیدار گشته و رابطه بسیار نزدیکی با فلسفه دارد تا جائیکه در گذشته فرد حکیم در پزشکی نیز سررشته داشته و افراد دانا و پزشک هر دو را حکیم می خواندند.

طب اسلامی از اصول و اندیشه های اسلامی و حتی در برخی موارد از آموزه های قرآنی  سر چشمه گرفته و همواره ارتباط پزشکی ر ا با معیار های اسلامی در جهت بالا بردن سلامت و پیشگیری از بیماریها و عوامل بیماری زا بیان می کند.


طب اسلامی

طب اسلامی


طب اسلامی در معنای واقعی پاسخی برای نیاز های جامعه بشری در گذشته ، حال و آینده است و طب سنتی نیز در چارچوب همین طب اسلامی  می تواند نیاز گسترده ای از مردم را در بیماری های مختلف تامین نماید.می توان تعریفی دیگر را نیز از طب اسلامی ارائه کرد، به این صورت که اطلاعات بهداشتی و درمانی با منشا آیات قرآن و روایاتی از سوی پیامبران وامامان معصوم و مطالعه و دست نوشته های افراد حکیم در طول تاریخ و توجه به نظام طبیعت و خود شناسی انسان همه همان مقوله ی طب اسلامی را بیان می کند.


مبانی درمان در طب اسلامی

ارکان درمان د ر طب اسلامی به 5 دسته تقسیم می شود که در صورت رعایت این 5 قسم، درمان کامل جسم و روح را خواهیم داشت.این 5 رکن عبارتند از :

1-تطهیر جسمی

2-تطهیر روحی

3-تطهیر خونی

4-تطهیر جنسی

5-تطهیر معدی


گیاهان دارویی

گیاهان دارویی


راه های تشخیص بیماری در طب اسلامی عبارتند از :

  • مزاج شناسی: شناخت مزاج و طبع افراد ابتدایی ترین روش برای تشخیص بیماری در طب اسلامی است.
  • تعداد نبض: تعداد و نحوه نبض یا ضربان قلب   ابزاری دقیق برای بررسی چگونگی فعالیت اندام های مختلف درونی بدن است.
  • ادرار و مدفوع: این ابزار بیشتر درخدمت طب سنتی بوده   و پزشکان طب سنتی از روی رنگ ، بو و ساختار ادرار و مدفوع به تشخیص بهتری از بیماری دست می یا بند.

راه های درمان در پزشکی اسلامی عبارتند از :

  • دارو های   تجویز شده در قرآن و روایات و کتب اسلامی 

مثلا ترکیب عسل و سیاهدانه که بسیار ارزشمند است. یا خرما و خرفه، گلاب، ترنجبین، انگور بخشی از داروهایی است که می توان با آنها در طب اسلامی همه بیماری ها را درمان نمود.


  • دستور العمل های درمانی در پزشکی اسلامی

در دستورات دینی و طب اسلامی رفتارهایی برای پیشگیری از بیماری یا درمان بیماری بیان شده به طور مثال مصرف اندکی نمک قبل از شروع غذا و بعد از اتمام غذا بسیار سفرش شده یا اینکه به هنگام گرسنگی به سراغ غذا رفته و قببل از سیر شدن درست از غذا خوردن کشیده و خیلی از راهکار های درمانی از جمله:

روزه داری، حجامت، مسواک کردن، حمام و…


درمان های گیاهی

درمان های گیاهی


  • درمان با دعا های قرآنی

طب اسلامی بدلیل نشات گرفتن از اندیشه های قرانی و آموزه های دینی به این اصل که تفاوت انسان و دیگر موجودات در عالم روح الهی انسان است جایگاه ویژه ای برای دعا در درمان بیماری ها اختصاص داده است. تا با ارتباط با خدا علاوه بر آرامش جسمی ، بیماری فرد نیز تسکین یابد ، که این موضوع جز با تمرکز و توجه واقعی و راسخ فرد به خدا   و اینکه روح و جسم از هم جدا نیستند و بر هم تاثیر می گذارند به وقوع نمی پیوندد.بطوریکه در درمان بیماری جسمی از دعا درمانی و آرامش روانی و در بیماری های روحی از وسائل و ابزار مادی ماننند داروها و نسخه های درمانی استفاده می شود.


  • انجام عملیات درمان در زمان و محل مناسب آن:

برخی از رفتار های درمانی در شرایط مختلف زمانی و مکانی پاسخ متفاوتی برا ی درمان بیماری دارند .بطور نمونه بهترین زمان انجام حجامت که در طب اسلامی تاکید شده فصل بهار و زمان نامناسب برای انجام آن دراوج فصل سرما یا دی ماه است.