۱۲۱۳۹۳آذر

زیبایی

مطلب

زشت و زیبا از مفاهیمی هستند که اکثر ما در زندگی روزمره با آن مواجهیم  اما  هیچگاه نتوانسته ایم  برای آن  تعریف و  معیار مشخصی داشته  باشیم. زیبایی شناسی از جمله مقولاتیست که فلاسفه و روانشناسان تعریف آن را به یکدیگر پاس داده اند اما از افلاطون و ارسطو گرفته تا فروید تعاریف بر این نکته تاکید دارد که زیبایی امری نسبی است.جدا از بحثهای  فلسفی درباره زیبایی یکی از مقولات مورد توجه نسل  جوان و شاید به عبارت بهتر یکی از  مناقشات امروز  جامعه جوان ما زشتی و  زیباییست.

این نکته قابل توجه است که اساساً به دلیل اینکه خانم ها میل به زیبا بودن در آنها بیشتر از  مردان می باشد  ،و غریزه زیبا شناسی در آنها بیشتر ،  طبیعی است که میل و گرایش به بحث زیبایی در آنها بیشتر شود. و می توان گفت نیاز  به  زیباتر شدن یکی از نیازهای طبیعی افراد به شمار می رود و در  نهاد همه انسان ها نهفته می باشد.

پوست-و-مو-زیایی

زیبایی از نیازهای طبیعی افراد


بنابراین یکی از گرایش ها در انسان، گرایش به زیبایی  و جمال است.  در انسان گرایش به جمال و زیبایی چه به معنی  زیبایی دوستی و چه  به معنی زیبایی آفرینی که نامش هنر است به معنی مطلق وجود دارد. این هم خود یک گرایشی است در انسان و هیچ کس نیست که از این حس فارغ و خالی باشد. انسان لباس هم که می پوشد کوشش می کند تا حدی که برایش ممکن باشد وضع زیباتری برای خودش به وجود بیاورد.

نکته مهمى که لازم است اذهان همه مردم ، به خصوص جوانان به آن معطوف گردد این است که در نظر اولیاى  گرامى  اسلام ، زیبایى  بشر  منحصر  به جمال طبیعى و تجمل مصنوعى نیست ، بلکه جمال معنوى و اخلاقى نیز یکى از مهم ترین ارکان اساسى زیبایى بشر است. به عبارت دیگر، زیبایى جامع و کامل براى انسان عبارت از این است که سیماى جسم و جان و شکل صورت و معنى، هر دو زیبا و جمیل باشند.

در صورت داشتن هر گونه سوال در مورد مطلب فوق، از این بخش با پزشک مربوطه در ارتباط باشید