۲۷۱۳۹۴فروردین

حرکات ورزشی

حرکات ورزشی دارای انواع و اقسام گوناگونی است که هر یک از این حرکات ورزشی، متقابلا تاثیر خاصی بر قسمت های مختلف اندام های بدن دارد. انتخاب حرکات ورزشی مناسب برای درمان و رفع برخی آسیب ها بسیار حائز اهمیت است.

حرکات ورزشی متنوعی از جمله حرکات ورزشی برای کوچک کردن شکم، کشش عضلات پاها، کشش سینه و کتف، حرکات ورزشی برای قدرت بخشیدن به اندام های مختلف بدن، تناسب اندام و…وجود دارند که می توانید از آنها به بهترین نحو استفاده نمایید.


حرکات ورزشی

حرکات ورزشیحرکات کششی:

حتما در برنامه حرکات ورزشی خود، حرکات کششی را قرار دهید. حرکات کششی از سفت شدن عضلات جلوگیری می کند و انعطاف مناسبی برای عضلات و مفاصل ایجاد می کند.


کوچک نمودن شکم با حرکات ورزشی:

برای کوچک نمودن شکم و از بین بردن چربی های اطراف شکم فقط دراز و نشست کافی نیست و ورزش های شنا، دو، پرش های مناسب وکیک بوکسینگ را طی 30 دقیقه، قبل از انجام ورزش و حرکات کششی انجام داده و نتیجه از بین رفتن چربی ها را ببینید.

برای انجام حرکات ورزشی کوچک نمودن شکم می توان درازونشست را انجام داده اما چون به تنهایی کارساز نیست توصیه می شود حرکات کششی پهلو را زیادتر انجام داده به گونه ای که به پهلو خوابیده و پایی که مرتبط با پهلوی مخالف روی زمین قرار دارد را به سمت بالا و روبرو به سمت شکم، 10 مرتبه با حالت ضربه به شکم حرکت دهید.


 چند حرکت برای کوچک نمودن شکم:

 بلند شدن به شکل V:

این یک حرکت دراز نشست هست که تمام عضلات شکم را داغ و تقویت می نماید و حتی در ران ها و باسن ممکن است احساس داغی نمایید.

نحوه حرکت بدین صورت است که به پشت خوابیده و دست ها در کنار بدن قرار گرفته، سپس با نفس عمیق و همزمان با بازدم، عضلات قسمت مرکزی را منقبض نمایید و پاها و بالاتنه را در یک زمان از زمین رها کنید و پاها و دست ها را به سمت هم بکشید که شکلی شبیه V خواهد شد. در حالت برگشت عضلات شکم را همانگونه سفت نگاه داشته و پاها را کشیده روی زمین و کمر را به آهستگی به عقب برگردانید.


دراز و نشست

دراز و نشست

  بلند شدن به شکل V


کرانچ پشت به کمک توپ تعادلی:

در این حرکت شما باید عضلات شکم را سفت نگه دارید که برای سفت شدن عضلات شکم

، خیلی موثر است.

نحوه حرکت بدین صورت است که هنگامی که روی توپ تعادلی قرار گرفته اید، شکم و ران ها را روی توپ قرار داده و پنجه پاها را روی زمین قرار دهید سپس دست ها را به پشت سر برده و عضلات مرکزی و عضلات ران را منقبض نمایید و قسمت بالاتنه را از توپ تعادلی رها نموده و سپس به آهستگی به حالت اولیه برگردید. این حرکت نباید به گونه ای باشد که به پشت و گردن فشار بیاورد.


کرانچ پشت با توپ تعادلی

کرانچ پشت با توپ تعادلی

کرانچ پشت به کمک توپ تعادلی


درازونشست معکوس ضربه ای:

این حرکت برای تقویت عضلات تحتانی شکم بسیار مفید است. در این حرکت را می توان با زانوهای 90 درجه و یا صاف انجام داد.

برای انجام این حرکت پس از داز کشیدن روی زمین، پاها را به صورت 90 درجه خمیده و یا صاف و کشیده، بصورت عمود از روی زمین بلند نمایید. حتما دست ها را روی زمین و کنار بدن نگه دارید. سعی کنید بدون انجام نیروی جنبشی و با کمک انقباض عضلانی شکم به آرامی کمر و باسن را با ضربات کوتاه از زمین رها نمایید.


حرکات ورزشی دراز و نشست معکوس ضربه ای

حرکات ورزشی دراز و نشست معکوس ضربه ای

 درازونشست معکوس ضربه ای