۲۳۱۳۹۴شهریور

اعضای بدن

اعضای بدن انسان مانند همه حیوانات شامل بخش های مختلفی است. که با آناتومی یا کالبد شکافی ،علم مشاهده و بررسی اندام ها و اعضای بدن و کارکرد آن ها ، می توان آنها را دید. پر واضح ترین   قسمت های قابل مشاهده در کالبد شکافی دستگاه های مختلف و کوچکترین عضو بدن که نیاز به چمشم مسلح ،میکروسکوپ، برای مشاهده دارند سلول ها می باشد.کل ساختار اعضای بدن شامل سر، گردن، تنه، بازو ها و دست ها، ساق ها و پا ها می باشد.

اعضای بدن کلیه موجودات از دستگاه های مختلف و دستگاه ها از مجموعه ای از اندام ها ساخته شده که خود اندام ها شامل بافت ها بوده و بافت ها نیز از سلول تشکیل شده است.هیچ یک این سیستم های که ذکر شد از اعضای بدن ، به تنهایی کار نمی کند بلکه همه با هماهنگی یکدیگر و تعاملی که بین اعضای بدن است سلامتی کامل انسان را به ارمغان می آورد.


اعضای بدن

اعضای بدناعضای بدن به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم می شود:

اعضای خارجی بدون کالبد شکافی قابل مشاهده است، اما برای مشاهده اعضای داخلی باید بدن از طریق کالبد شکافی شکافته شود تا قابل دیدن باشد.


اعضای داخلی بدن

اعضای داخلی بدن


برخی اعضای خارجی بدن که با چشم دیده می شود عبارتند از:

پوست، سر، پیشانی، صورت، چشم ،چانه، لب، گوش، بینی، دهن، زبان، دندان، گردن، گلو، کتف ،بازو، آرنج، مچ دست، انگشت، ستون فقرات، قفسه سینه، پستان، شکم، باسن، پا، ران، زانو.


برخی از اعضای داخلی بدن انسان عبارتند از :

آپاندیس ، مثانه ، معده ،مغز ،روده ها ،کیسه صفرا ، طحال ،قلب ،کلیه ،کبد ،شش ،لوزالمعده ، غده پاراتیروئید ،غده هیپوفیز ،غده پروستات  ،غده تیموس ، غده تیروئید ،غده اشکی  ،غدد بزاغی ،تخمدان ،بیضه و رحم.


بر اساس علم آناتومی دستگاه های مختلف بدن عبارتند از :

  • دستگاه قلبی – عروقی : قلب یکی از اعضای بدن بوده که با انقباضات منظم وظیفه گردش خون در بدن را به عهده دارد.
  • دستگاه گوارش : به جهت هضم و جذب و دفع مواد غذایی مصرفی کاربرد دارد.که خود این دستگاه شامل دهان ،مری و روده ها می باشد . که دهان عضو ورودی دستگاه گوارش است.
  • دستگاه غدد درون ریز : تعامل و هماهنگی اندام‌های درونی را به کمک هورمون ها بر عهده دارد.
  • دستگاه تنفسی : عملیات نفس کشیدن ، دم بازدم ، را سازماندهی میکند.
  • دستگاه عصبی : دستگاه عصبی به 2 بخش کلی تقسیم می شود.یک بخش ، دستگاه عصبی مرکزی که شامل مغز و نخاع است و بخش دیگر دستگاه عصبی منطقه ای که شامل رشته های عصبی خارج از عصب مرکزی می باشد.نخاع بخش مهمی از بدن است که کلیه پیامهای عصبی مغز را به اعضای دیگر بدن منتقل می کند.
  • دستگاه ادراری : کلیه و مجاری ادراری از اعضای این دستگاه است . ادرار بوسیله ی مجاری ادراری به مثانه می رود تا از بدن دفع شود.
  • دستگاه پوستی – پوششی : شامل کلیه اعضای پوششی بدن مانند پوست ، مو و ناخن که وظیفه  حفاظت از بدن را بر عهده دارد.

آناتومی بدن

آناتومی بدن


  • دستگاه ماهیچه‌ای -عضله ای :وظیفه متحرک کردن اعضای بدن را بر عهده دارد.
  • دستگاه استخوان‌ بندی : وظیفه این دستگاه نگهداری و محافظت از ساختار تن است. بطور کلی وظیفه اسکلت استخوانی       نگهداری اعضایی از قبیل مغز و قلب و ششها و در نهایت حرکت است .همانطور که در بالا ذکر شد وظیفه ی ماهیچه تحرک بدن است اما اگر فقط بدن با عضله حرکت کند نمی تواند سریع حرکت داشته باشد و موجوداتی که تکیه گاه استخوانی یا اسکلت برای ماهیچه های خود دارند حرکت اعضای بدن شان نیز سریع تر است.
  • دستگاه دفاعی – ایمنی بدن : اعضایی از بدن است که برای دفاع در برابر عوامل بیماری‌ زاها به کمک انسان می آید.