۲۱۱۳۹۵فروردین

چقدر در خوشحالی و شادی خود سهم داریم؟

چقدر در خوشحالی و شادی خود سهم داریم؟

گفته می شود:
پنجاه درصد شاد بودن ما سهم ژن های ماست، یعنی ارثی است. اینکه من از چه پدر و مادری بدنیا آمده باشم، که این در کنترل ما نیست.

ده درصد شاد بودن من ناشی از اتفاقات دوران کودکی ماست. که این هم در کنترل ما نیست.

اما چهل درصد بقیه سهم ما و دست خود ماست. این همان بخشی است که در کنترل ماست. با آن و برای آن چه می کنیم؟

بسیاری از ما تسلیم ژن های مان می شویم و زمین بازی را به دست آنها می سپاریم.

بسیاری از ما هم یک عمر در حال نشخوار وقایع دوران کودکی مان هستیم تا شاد نبودنمان را توجیه کنیم.
اما سؤال مهم و مفید این است که:
“من امروز خودم برای شاد بودن خودم چه کار مفیدی انجام می دهم؟”
ما می توانیم با در پیش گرفتن سبکی در زندگی که به ما احساس خوب بدهد شادی و رضایت و خوشبختی را تجربه کنیم.
و این مهارتی است که انسان امروز به آن نیاز دارد.

اقتباس از سخنرانی دکتر علی صاحبی، پایه گذار واقعیت درمانی در ایران

دکتر نسرین میرزایی