با سلام

چنانچه مایلید از پزشکان مجموعه کلبه سلامت درخواست ویزیت حضوری دهید می توانید در قسمت درخواست ویزیت حضوری در بخش خانه در پایین تصاویر پزشکان آیکن سمت چپ و یا در پروفایل خود پزشکان درخواست ویزیت حضوری دهید.

ویزیت حضوری پزشک

ویزیت حضوری پزشک


زمانی که درصفحه درخواست ویزیت باز می شود شما کاربرعزیز می توانید با پرکردن قسمت های موردنیاز و با توجه به وجود اطلاعات موجود در مورد زمان و روزهای ویزیت پزشک زمان درخواست ویزیت حضوری دهید. پس از دادن درخواست درصورت تائیدیه و هماهنگی با بخش نوبت دهی ایمیلی با مضمون تائیدیه ویزیت حضوری شما برایتان ارسال می شود.

ویزیت حضوری


باتشکر