دینوپروستون  Dinoprostone (Prostaglan    
Dinoprostone (Prostaglan دینوپروستون موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
الف) سقط در سه ماهه دوم بارداري؛ تخليه رحم در سقط و مرگ درون رحمي جنين تا هفته 28 بارداري و هيداتيومول خوش خيم.
بزرگسالان: يك شياف 20 ميلي‌گرمي به طور عميق وارد قدام واژن گردد و هر 5-3 ساعت تكرار شود تا سقط كامل صورت گيرد. بيش از mg 240 استفاده نشود. درمان مداوم بيش از 2 روز توصيه نمي‌شود.
ب) آماده سازي سرويكس خانم باردار كه در حال زايمان است.
بزرگسالان: mg 5/0 از ژل وارد واژن گردد. در صورت عدم پاسخ مي‌توان آن را پس از 6 ساعت تكرار نمود.
ماكزيمم ميزان قابل استفاده در 24 ساعت mg 5/1 مي‌باشد.
به غير از اين روش مي‌توان يك شياف ورودي 10 ميلي‌گرمي را در قدام واژن وارد نمود.
بيمار بايد به مدت 2 ساعت به صورت خوابيده (supine) قرار گيرد.
در هنگام شروع زايمان و يا پس از 12 ساعت از مصرف دارو شياف برداشته شود.
موارد منع مصرف و احتياط:
موارد منع مصرف و احتياط
موارد منع مصرف: فرم ژل دارو: در مواردي كه انقباضات طولاني رحم نياز نمي‌باشد منع مصرف دارد؛ حساسيت به پروستاگلندين‌ها، خونريزي بي‌دليل در حين بارداري؛ جفت سرراهي و در كساني كه به علت هرپس ژنيتال و يا رگهاي سرراهي زايمان واژينال نبايد انجام شود.
فرم شياف: حساسيت مفرط به دارو؛ PID حاد؛ بيماري فعال قلبي ريوي، كليوي و يا كبدي.
فرم ورودي: حساسيت مفرط به دارو؛ شك و يا شواهد قطعي بر وجود اختلالات سفالوپلويك و يا اختلال در جنين؛
خونريزي غير عادي در هنگام بارداري؛ چندزايي (شش و يا بيشتر)
موارد احتياط: فرم شياف دارو: آسم؛ تشنج؛ آنمي؛ ديابت؛ افزايش يا كاهش فشارخون؛ زردي؛ رحم داراي اسكار؛ التهاب سرويكس؛ واژينيت حاد؛ بيماري كليوي يا كبدي.
فرم ژل دارو: آسم يا سابقه آن؛ آب سياه يا افزايش فشار چشم؛ نارسايي كبدي يا كليوي و غشاء پاره شده.
فرم ورودي: سابقه غشاء پاره شده؛ سابقه هيپرتوني رحم، گلوكوم يا آسم در دوران كودكي.
عوارض جانبي:
عوارض جانبي
مادر
اعصاب مرکزي: اضطراب، گيجي، تب، سردرد، گرگرفتگي، پاراستزي، سنكوپ، ضعف.
قلبي ـ عروقي: آريتمي، درد قفسه سينه.
چشم، گوش، حلق و بيني: تاري ديد، درد چشم.
دستگاه گوارش: اسهال، تهوع، استفراغ.
ادراري ـ تناسلي: اندومتريت، درد واژينال، واژينيت، غير طبيعي شدن انقباضات رحمي.
عضلاني ـ اسكلتي: درد كمر، كرامپ عضلاني، كرامپ پاي شبانه.
تنفسي: سرفه، ديسپنه.
پوست: تعريق، راش.
ساير عوارض: ناراحتي سينه، لرز.
جنين
اعصاب مرکزي: دپرسيون جنيني، تحريك مفرط.
قلبي ـ عروقي: براديكاردي.
متابوليك: اسيدوز.
ساير عوارض: آمنيونيت، سپسيس داخل رحمي جنين.
مسموميت و درمان
از آنجا كه دارو به سرعت متابوليزه مي‌گردد درمان شامل قطع دارو و اقدامات حمايتي مي‌شود. مي‌توان از داروهاي بتا آدرنرژيك جهت درمان انقباضات استفاده كرد.
تداخل دارويي:
تداخل دارويي
مصرف همزمان داروهاي اكسي‌توسيك (مانند اكسي‌توسين) باعث افزايش اثرات اكسي‌توسيك مي‌گردد. استفاده همزمان با فرم ژل دارو توصيه نمي‌شود زيرا احتمال پارگي رحم وجود دارد. براي استفاده همزمان بايد 12-6 ساعت فاصله با فرم ژل و 30 دقيقه فاصله با برداشتن فرم ورودي رعايت شود.
مکانيسم اثر:
مکانيسم اثر
اثر اكسي‌توسيك: مكانيسم دقيق دارو مشخص نمي‌باشد. دارو باعث تحريك انقباضات ديواره رحم مي‌گردد. اين عمل مي‌تواند ناشي از يك يا چند اثر زير باشد: تحريك مستقيم، تنظيم انتقال كلسيم سلولي، تنظيم سطح cAMP داخل سلولي.
كاهش استروژن و پروژسترون پلاسما در عملكرد رحمي دارو نقش دارد اما اين اثر به‌طور مداوم صورت نمي‌گيرد.
دارو از طريق شل كردن سرويكس باعث تسهيل در باز شدن آن مي‌گردد.
فارماكوكينتيك:
فارماكوكينتيك
جذب: پس از استعمال واژينال، دارو به آهستگي در خون مادر پخش مي‌گردد. مقداري از دارو به صورت موضعي از طريق سرويكس و عروق و عروق لنفاوي جذب رحم مي‌گردد اما مقدار آن بسيار اندك است.
انقباضات ظرف 10 دقيقه پس از شروع مصرف دارو آغاز مي‌گردد و پيك آنها ظرف 17 ساعت اتفاق مي‌افتد. ارتباطي بين اثر دارو و سطح پلاسمايي آن وجود ندارد.
پخش: در بدن مادر به طور وسيع پخش مي‌گردد.
متابوليسم: در ريه، كبد، كليه‌ها، طحال و ساير بافتهاي مادر متابوليزه مي‌گردد. دارو حداقل 9 متابوليت غير فعال دارد.
دفع: دارو و متابوليت‌هاي آن به طور عمده از طريق ادرار دفع مي‌شوند. مقدار كمي از دارو در مدفوع دفع مي‌گردد.
اشكال دارويي:
اشكال دارويي:
Tablet: 3 mg
Injection: 10 mg/ml, 0.5ml Gel
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: پروستاگلندين.
طبقه‌بندي درماني: اكسي‌توسيك، سقط كننده.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C
نام‌هاي تجاري: Prostin E2
ملاحظات اختصاصي
1- جهت كاهش جذب پوستي هنگام استعمال دارو از دستكش استفاده شود.
2- جهت كاهش عوارض گوارشي قبل از مصرف دارو از داروهاي ضد تهوع و ضد اسهال استفاده شود.
3- سقط بايد ظرف 30 ساعت كامل شود.
4- تب ناشي از دارو گذرا و خود محدود شونده است.
5- جهت سقط جنين اطلاع دقيق از مرگ جنين ضروري است.
نكات قابل توصيه به بيمار
1- عوارض جانبي به بيمار اطلاع داده شود (تب، تهوع و استفراغ در دو سوم بيماران و اسهال در نيمي از بيماران) و به بيمار توضيح داده شود كه اين عوارض خود محدود شونده مي‌باشند.
2- پس از ورود دارو بيمار به مدت 10 دقيقه به صورت خوابيده باقي بماند.
اثر بر آزمايشهاي تشخيصي
گزارشي موجود نيست.