لاتانا پروست  Latanoprost / Timolol    
Latanoprost / Timolol لاتانا پروست موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
بزرگسالان: جهت كاهش فشار داخل چشم (IOP) در بيماران دچار گلوكوم با زاويه باز و افزايش فشار داخل چشمي به كار مي‌روند.
نكته: جهت اطلاعات بيشتر به مونوگراف لاتانوپروست و تيمولول مراجعه شود.
اشكال دارويي:
اشكال دارويي: محلول چشمي
Drops, Solution: Latanoprost 50 mcg + Timolol (As Maleate) 5 mg
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: بلوك كننده غير انتخابي گيرنده بتا آدرنرژيك، پروستاگلندين.
طبقه‌بندي درماني: تركيب ضد گلوكوم.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: نامشخص.
نام‌هاي تجاري: Xalacom