هماتینیک  Hematinic    
Hematinic هماتینیک موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
درمان كم‌خوني‌هاي ناشي از كمبود آهن، كم‌خوني مگالوبلاستيك، دوران بارداري، كم‌خوني ناشي از سوء تغذيه.
روزي يك كپسول همراه با غذا يا بعد از آن مصرف مي‌شود.
مکانيسم اثر:
موارد منع مصرف و احتياط
موارد احتياط:
1- اسيد فوليك به تنهايي در درمان كم‌خوني پرنيشيوز و ساير كم‌خوني‌هاي مگالوبلاستيك، كه در آن‌ها كمبود ويتامين B12 وجود دارد ، مؤثر نيست.
2- در صورت مقاوم بودن كم‌خوني به درمان با اين دارو، بايد علت كم‌خوني را جستجو كرده و درمان‌هاي اضافي را نيز انجام داد.
3- كم‌خوني پرنيشيوز ممكن است به درمان با ويتامين B12 همراه با فاكتور داخلي به صورت خوراكي پاسخ ندهد و راهي نيز براي پيش‌بيني مقاوم بودن بيمار يا پاسخ دادن وي به اين نوع درمان وجود ندارد.
4- در بيماران مبتلا به كم‌خوني پرنيشيوز، انجام آزمون‌هاي دوره‌اي و مطالعات آزمايشگاهي توصيه مي‌شود.
5- مصرف بيش از mg/day 1/0 اسيد فوليك ممكن است كم‌خوني پرنيشيوز را پنهان سازد. در اين صورت ، عوارض خوني به‌طور موقت بهبود مي‌يابند، ولي عوارض عصبي همچنان پيشرفت مي‌كنند.
6- در صورت بروز علائم عدم تحمل دارو، مصرف آن بايد به‌طور موقت يا دايم قطع شود.
اشكال دارويي:
اشكال دارويي:
Capsule: Vit B12 15 mcg + Ferrous Fumarate 350 mg +
Vit C 150 mg + Folic Acid 1mg
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: مكمل.
طبقه‌بندي درماني: خونساز.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C در دو ماهه اول و رده A در هفت ماهه آخر.
عوارض جانبي
بروز حساسيت آلرژيك ناشي از مصرف اسيد فوليك گزارش شده است.