نیکوتینیک اسید  Nicotinic Acid    
Nicotinic Acid نیکوتینیک اسید موارد و مقدار مصرف:
اسيد نيكوتينيك (نياسين) براي پيشگيري و درمان كمبود ويتامين B3 و همچنين در درمان زيادي چربي خون مصرف مي شود.
عوارض جانبي:
برافروختگي ،سرگيجه ،سردرد،تپش قلب ،خارش ،تهوع ،استفراغ و بندرت نقص كار كبد و بثورات جلدي با مصرف اين دارو گزارش شده است.
نکات قابل توصيه به بيمار:
1. از آنجا كه كمبود ويتامين هاي گروه B به تنهايي شايع نيست ،به طور معمول تركيبي از اين ويتامين ها تجويز مي شود.
2. به عنوان پايين آورنده چربي خون ،بمنظور بررسي پيشرفت درمان ،مراجعه منظم به پزشك ضروري است.
فارماكوكينتيك:
به استثناي سندرم سوءجذب ،در ساير موارد ويتامين هاي گروه B،از جمله نياسين ،به خوبي از مجراي گوارش جذب مي شوند. متابوليسم اين دارو كبدي است و نيمه عمر آن حدود 45 دقيقه مي باشد. اثر دارو در كاهش غلظت كلسترول پس از چند روز و در كاهش غلظت تري گليسريد پس از چند ساعت شروع مي شود. دفع نياسين كليوي است و مقادير بيش از نياز روزانه ،بدون تغيير از طريق ادرار دفع مي شود.
اشكال دارويي:
Tablet:25 mg, 100 mg