سوپرفکت  Buserelin Acetate    
Buserelin Acetate سوپرفکت موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
الف) كارسينوم پيشرفته پروستات.
بزرگسالان: مقدار 500 ميكروگرم هر هشت ساعت به مدت هفت روز تزريق زير جلدي مي‌شود. روز هشتم، درمان از طريق اسپري بيني و به ميزان 100 ميكروگرم در شش نوبت طي روز معمولاً قبل و بعد از غذا، به داخل هر سوراخ بيني ادامه مي‌يابد. پاسخ مناسب بايد طي 6-4 هفته حاصل شود.
ب) آندومتريوز: چند روز قبل از شروع درمان با بوسرلين تا حداقل سه هفته سيپروترون استات تجويز شود تا از خطر شعله‌ور شدن بيماري جلوگيري شود.
بزرگسالان: مقدار 150 ميكروگرم سه بار در روز در هر سوراخ بيني اسپري مي‌شود. حداكثر دوره درمان شش ماه است.
پ) حساسيت‌زدايي هيپوفيز قبل‌ از القاي تخمك‌گذاري با گونادوتروپينها.
بزرگسالان: مقدار mcg/day 500-200 (گاه تا 500 ميكروگرم دو بار در روز ممكن است نياز باشد) در مرحله اوليه فوليكولي (روز 1) يا بعد از رد بارداري، در مرحله مياني لوتئال (روز 21) ‌تزريق زير جلدي مي‌شود و تا از كار افتادن (down-regulation) گيرنده‌هاي گونادوتروپين ادامه مي‌يابد (معمولاً طي 3-1 هفته) و سپس طي مصرف گونادوتروپين حفظ مي‌شود (با مصرف گونادوتروپين جفتي در مرحله بلوغ فوليكولي قطع مي‌شود). از راه بيني، مقدار 150 ميكروگرم (يك اسپري در يكي از سوراخ هاي بيني) چهاربار در روز طي ساعتهاي بيداري اسپري مي‌شود (گاه تا 300 ميكروگرم چهار بار در روز ممكن است مورد نياز باشد). درمان در مرحله اوليه فوليكولي (روز 1) يا بعد از رد بارداري، در مرحله مياني لوتئال (روز 21) ‌شروع مي‌شود و تا از كار افتادن گيرنده‌هاي گونادوتروپين ادامه مي‌يابد (معمولاً طي 3-2 هفته)؛ ‌سپس طي مصرف گونادوتروپين حفظ مي‌شود (با مصرف گونادوتروپين جفتي درمرحله بلوغ فوليكولي قطع مي‌شود).
مكانيسم اثر
اين دارو با تحريك گيرنده‌هاي GnRH در هيپوفير باعث كاهش اين گيرنده‌ها مي‌شود كه به كاهش آزاد شدن گونادوتروپينها (LH,FSH) منجر مي‌شود، و اين امر به نوبه خود سبب مي‌شود توليد آندروژن و استروژن مهار شود. از اين دارو در درمان آندومتريوز، ناباروري، كم خوني ناشي از فيبروئيد رحم (همراه با مكمل هاي آهن)، سرطان پستان، سرطان پروستات و پيش از جراحي داخل رحمي استفاده مي‌شود.
مکانيسم اثر:
موارد منع مصرف و احتياط
موارد منع مصرف: بيش از شش ماه (درمان تكرار نشود)، خونريزي مهبلي تشخيص داده نشده، بارداري، شيردهي.
موارد احتياط: بيماري متابوليك استخواني (ممكن است كاهش تراكم استخوان بروز كند)، تخمدان پليكيستيك، افسردگي، زيادي فشار خون، ديابت.
فارماكوكينتيك:
عوارض جانبي
اعصاب مركزي: سردرد (به ندرت ميگرن).
ادراري - تناسلي: علائم شبيه يائسگي (برافروختگي، افزايش تعريق، خشكي مهبل)، مقاربت دردناك، كاهش ميل جنسي.
پوست: واكنشهاي حساسيت مفرط، از جمله كهير، خارش، بثورات پوستي، آنافيلاكسي.
تنفسي: آسم (واكنش حساسيت مفرط).
ساير عوارض: تحريك مخاط بيني (با مصرف اسپري)، واكنشهاي موضعي در محل تزريق.
اشكال دارويي:
اشكال دارويي:
Injection: 1 mg/ml, 5.5ml
Spray: 150 mcg/dose
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: آنالوگ هورمون GnRH.
طبقه‌بندي درماني: آنالوگ گونادورلين.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده X
ملاحظات اختصاصي
1- پيش از تجويز اين دارو بايد بارداري رد شود.
2- از يك ماه قبل از تجويز اين دارو، بيمار از روشهاي غير هورموني جلوگيري از بارداري استفاده كند.
3- اولين مقدار مصرف طي دورة قاعدگي يا بلافاصله پس از آن تجويز شود.
نام‌هاي تجاري: Suprefact