اوروفولیتروپین  Urofollitropin (purified     
Urofollitropin (purified اوروفولیتروپین موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
القاء تخمک‌گذاري: 150 واحد در روز ( در IVF تا 225 واحد در روز) به صورت عضلاني و يا زير پوستي در 5 روز اول درمان. دوز را مي‌توان بين 75 و 150 هر 2 روز تا حداکثر 450 واحد در روز اضافه نمود. درمان بيش از 12 روز توصيه نمي‌شود. اگر پاسخ به دارو مناسب بود و يا رشد فوليکولها به ميزان کافي رسيد HCG بعد از آخرين دوز با آن تجويز مي‌شود. در صورتي که سطح استراديول بيش از 2000 pg/mL بود يا تخمدانها بيش از حد بزرگ شده بودند يا درد شکمي بروز کرد تزريق HCG را انجام ندهيد يا متوقف کنيد.
موارد منع مصرف و احتياط:
نکات قابل توصيه به بيمار
1- به بيمار نحوه تزريق صحيح را آموزش دهيد.
2- در صورت بروز سندروم تحريک بيش از حد تخمدان مانند اتساع و درد شکم، اشکال در تنفس و خونريزي واژينال سريعاً به پزشک خود اطلاع دهد.
3- در مورد ناباروري توصيه مي‌شود از روز قبل از مصرف hCG تا زمان تخمک ‌گذاري هر روز مقاربت جنسي صورت گيرد.
مصرف در شير دهي: ترشح در شير نامشخص است در اين دوره توصيه نمي‌شود.
مصرف در بارداري: مصرف در دوران بارداري ممنوع است.
توجه: جهت تکميل اطلاعات به تک نگار Menotropin مراجعه شود.
مکانيسم اثر:
مکانيسم اثر
اوروفوليتروپين، هورمون محرک فوليکولي (FSH) خالص شده بدست آمده از ادرار خانمهاي يائسه است. اين هورمون باعث تحريک رشد فوليکول‌هاي تخمداني در خانمهايي که نارسايي اوليه تخمدان ندارند مي‌شود. وجود اين هورمون براي رشد و بلوغ فوليکولهاي تخمدان، ترشح استروييدهاي جنسي و اسپرماتوژنز ضروري است.
فارماکوکينتيک
نيمه عمر حذفي
به‌صورت تزريق زير پوستي: 32 ساعت و در تزريق‌هاي متمادي 21 ساعت است.
به صورت تزريق عضلاني: 37 ساعت و در تزريق‌هاي متمادي 15 ساعت است.
زمان لازم براي رسيدن به پيک غلظت
به صورت تزريق زير پوستي: 21 ساعت و در تزريق‌هاي متمادي 10 ساعت است.
به صورت تزريق عضلاني: 17 ساعت و در تزريق‌هاي متمادي 11 ساعت است.
فارماكوكينتيك:
موارد منع مصرف و احتياط
موارد منع مصرف: در موارد حساسيت به فوليتروپين، غلظت بالاي FSH در خون که مي‌تواند نشانگر نارسايي اوليه تخمدان باشد، اختلالات کنترل نشده تيروييد و يا آدرنال، وجود اختلالات ديگر ايجاد کننده ناباروري به جز عدم تخمک‌گذاري، وجود تومور‌هاي مغري نخاعي مانند تومور هيپوفيز، خونريزي غير عادي واژينال بدون علت، کيست تخمدان که علت آن PCO نباشد و بارداري ممنوع مي‌باشد.
موارد احتياط: بزرگ شدن تخمدان: ممکن است باعث بزرگي تخمدان همراه با علائمي مانند درد شکم شود که در بسياري از موارد با قطع دارو بهبود مي‌يابد در اين مورد بهتر است hCG تزريق نشود.
براي جلوگيري از سندروم تحريک بيش از حد تخمدان بايد درمان با حداقل دوز صورت گيرد و بزرگ شدن تخمدان و درد شکم مانيتور شود و در صورت بروز علائم دارو سريعا قطع و درمان در بيمارستان انجام شود.
ممکن است باعث بروز مشکلات جدي ريوي مانند آتلکتازي و ARDS شود.
مشکلات ترومبوليک با اين دارو گزارش شده است در بيمارن با سابقه و در ريسک اين مشکلات با احتياط استفاده شود.
در بيماران با اختلالات کبدي و کليوي با احتياط استفاده شود.
ملاحظات اختصاصي
1- اوروفوليتروپين اثر بخشي معادل HMG در درمان ناباروري دارد اما برخي عوارض مانند سندروم تحريک بيش از حد تخمدان را کمتر ايجاد مي‌کند .
2- بهتر است تزريق زير پوستي در ناحيه شکم انجام شود و تزريق در ناحيه ران انجام نشود مگر زماني که امکان تزريق در شکم وجود ندارد.
3- تزريق عضلاني بهتر است در ناحيه پشت انجام شود.
4- احتمال دوقلوزايي با اين دارو از بارداري طبيعي بيشتر است.
اشكال دارويي:
اشكال دارويي:
Injection, Powder: 75 IU FSH
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: گونادوتروپين.
طبقه‌بندي درماني : محرك تخمك ‌گذاري، محرك اسپرم‌گذاري.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده X
نام‌هاي تجاري: Fostimon