نیکلوسامید  Niclosamide    
Niclosamide نیکلوسامید موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
الف) کرم نواري (ماهي و گاوي).
بزرگسالان: مقدار چهار قرص (دو گرم) به صورت يک جا مصرف مي‌ گردد. قرص‌ها را بايد به طور کامل جويد.
کودکان سنگين تر از 34 کيلوگرم: مقدار سه قرص (5/1 گرم) به صورت يک جا مصرف مي‌ شود. قرص‌ها را بايد به طور کامل جويد.
کودکان داراي وزن 34-11 کيلوگرم: مقدار دو قرص (يک گرم) به صورت يک جا مصرف مي‌ شود. قرص‌ها را بايد به طور کامل جويد.
ب) ساير کرمهاي نواري.
بزرگسالان: مقدار چهار قرص به صورت يک جا مصرف مي‌ شود. مدت درمان هفت روز است. قرص‌ها را بايد جويد.
کودکان سنگين تر از 34 کيلوگرم: مقدار سه قرص در روز اول و سپس دو قرص به مدت شش روز مصرف مي‌ شود. قرص‌ها را بايد به طور کامل جويد.
کودکان داراي وزن 34-11 کيلوگرم: دو قرص در روز اول و سپس يک قرص به مدت شش روز مصرف مي‌ شود.
موارد منع مصرف و احتياط:
موارد منع مصرف و احتياط
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط به دارو.
عوارض جانبي:
ملاحظات اختصاصي
1- قرص‌ها بايد به صورت يک جا بعد از صبحانه مصرف شوند. قرص‌ها را براي کودکان مي‌ توان خرد نموده و با آب يا نوشيدني‌هاي خوش طعم مخلوط کرد.
2- در بيماران مبتلا به يبوست، قبل از شروع درمان يک مسهل ملايم براي تميز کردن روده‌ها لازم است.
3- تداوم دفع تخم يا بندهاي کرم نواري تا روز هفتم يا بعد از آن نشانگر بي اثر بودن درمان است. دوره درمان با يد تکرار شود.
4- دارو بايد دور از نور نگهداري شود.
تداخل دارويي:
اثر بر آزمايشهاي تشخيصي
افزايش گذراي غلظت آسپارتات آمينوترانسفراز (AST) در بيماران معتاد به تزريق وريدي داروهاي مخدر که نيکلوزاميد مصرف مي‌ کنند، گزارش شده است.
مکانيسم اثر:
مکانيسم اثر
اثر ضد کرم: نيکلوزاميد فسفريلاسيون اکسيداتيو را در ميتوکندري کرم ‌هاي نواري مهار مي‌ کند. همچنين، اين دارو با کاهش برداشت گلوکز، توليد بي هوازي آدنوزين تري فسفات لازم برا ي عملکرد سلولي را کاهش مي‌ دهد. نيکلوزاميد بر روي دي فيلوبوتريوم لاتوم، دي پيليديوم کانينوم، هيمنولپيس دي مينوتا، هيمنولپيس نانا، تنيا ساژيناتا، تنياسوليوم، و آنتروبيوس ورميکولاريس مؤثر است.
فارماكوكينتيك:
فارماكوكينتيك
جذب: جذب خوراکي نيکلوزاميد بسيار ناچيز است.
پخش: مطالعه نشده است.
متابوليسم: توسط پستانداران به طور محسوسي متابوليزه نمي‌ شود، اما ممکن است در دستگاه گوارش کرم متابوليزه شود.
دفع: از راه مدفوع دفع مي‌ شود. ترشح اين دارو در شير مشخص نيست.
اشكال دارويي:
اشكال دارويي:
Tablet: 500mg
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: ساليسيلانيليد.
طبقه‌بندي درماني: ضد کرم.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده B
نکات قابل توصيه به بيمار
1- بهداشت را به طور کامل رعايت کنيد. اطراف مقعد را همه روزه بشوييد. دست‌ها را قبل از صرف غذا و بعد از دفع مدفوع بشوييد.
2- براي حصول اطمينان از دفع کامل کرم‌ها و تخم‌ها، آزمايش مدفوع يک و سه ماه بعد از قطع دارو ضروري است.
مصرف در كودكان: بي ضرري مصرف اين دارو در کودکان کوچکتر از دو سال ثابت نشده است.
مصرف در شيردهي: بي ضرري مصرف اين دارو ثابت نشده است.
عوارض جانبي
اعصاب مرکزي : خواب آلودگي، سرگيجه، سردرد.
پوست: بثورات پوستي، خارش مقعد، آلوپسي.
دستگاه گوارش: تهوع، استفراغ، بي اشتهايي، اسهال، يبوست، خونريزي رکتال ، تحريک دهان، احساس طعم بد در دهان.
ساير عوارض: تب ، تعريق، طپش قلب ، کمردرد.
توجه: در صورت بروز علائم حساسيت مفرط يا مسموميت، بايد مصرف دارو قطع شود.
مسموميت و درمان
درمان: درمان مصرف بيش از حد دارو شامل تجويز يک مسهل سريع الاثر و تنقيه است. از واداشتن بيمار به استفراغ بايد خودداري کرد.