بپنیوم هیدروکسی نفتوات  BEPHENIUM HYDROXY NAPHTHOATE    
BEPHENIUM HYDROXY NAPHTHOATE بپنیوم هیدروکسی نفتوات موارد و مقدار مصرف:
آلودگي به کرم آسکاريس و کرم قلابدار (نکاتور آمريکانوس).
موارد منع مصرف و احتياط:
حساسيت شديد به دارو.
عوارض جانبي:
اسهال, استفراغ, سر درد.
هشدار:
حساسيت شديد به دارو.
ضد کرم. اطلاعات دیگر:
با معده خالي مصرف شود. تا يک ساعت بعد از مصرف کردن دارو غذايي مصرف نشود.