آسیکلوویر  Acyclovir (Topical)    
Acyclovir (Topical) آسیکلوویر موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
تبخال اوليه تناسلي ناشي از ويروس تبخال ساده (HSV)، عفونتهاي اوليه و عودکننده غيرمخاطره آميز، تبخال ساده جلدي - مخاطي (HSV-2, HSV-1) در بيماران مبتلا به ضعف ايمني.
بزرگسالان و کودکان: مقدار کافي از کرم بر روي موضع، شش بار در روز به فاصله سه ساعت، ماليده مي شود. مدت درمان هفت روز است.
توجه: اين دارو در درمان تبخال تناسلي عودکننده يا تبخال ساده لب و در بيماران داراي ايمني طبيعي اثري ندارد و فقط طول مدت بيماري را کاهش مي دهد.
توانايي آسيکلووير در جلوگيري از انتقال عفونت ويروسي به ديگران يا جلوگيري از عود عفونت‌هاي ويروسي در بيماران بدون نشانه ثابت نشده است. مصرف دراز مدت آسيکلووير موجب بروز مقاومت مي شود که از لحاظ باليني اهميت چنداني ندارد.
موارد منع مصرف و احتياط:
عوارض جانبي
موضعي: درد خفيف، سوزش يا گزش، خارش، بثورات پوستي.
تداخل دارويي:
ملاحظات اختصاصي
بيماران مبتلا به تبخال تناسلي بيش از ديگران استعداد ابتلا به سرطان گردن رحم را دارند. بنابراين، انجام آزمون پاپانيکولا (pap) حداقل يک بار در سال، براي تشخيص سريع تغييرات گردن رحم، ممکن است ضروري باشد.
در صورت مصرف مجدد دارو به صورت موضعي يا سيستميک، واکنش‌هاي حساسيت مفرط ممکن است بروز کند.
بلافاصله بعد از بروز اولين علائم و نشانه هاي عفونت تبخالي، بايد درمان با اين دارو آغاز شود.
مکانيسم اثر:
فارماكوكينتيك
جذب: جذب آسيکلووير از پوست سالم ناچيز است، ولي از پوست آسيب ديده (زونا) به طور متوسط جذب مي شود.
پخش: بعد از مصرف موضعي دارو بر روي پوست آسيب ديده (زونا)، غلظت سرمي تا mcg/ml 28/0 در بيماران داراي عملکرد طبيعي کليه و تا mcg/ml 78/0 در بيماران مبتلا به نارسايي کليه مشاهده شده است.
متابوليسم: داخل سلول ويروس به شکل فعال خود متابوليزه شده ، حدود 10 درصد مقدار مصرف در خارج از سلول متابوليزه مي شود.
دفع: آسيکلووير در صورت جذب سيستميک از طريق کليه دفع مي شود.
فارماكوكينتيك:
موارد منع مصرف و احتياط
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط به دارو.
اشكال دارويي:
اشكال دارويي:
Cream: 5%
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: مشتق صناعي پورين.
طبقه‌بندي درماني: ضد ويروس (موضعي).
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C
نکات قابل توصيه به بيمار
دارو را بيش از مقدار و مدت توصيه شده مصرف نکنيد و دوره درمان را کامل نماييد.
کرم را با استفاده از يک دستکش لاستيکي يا انگشتانه لاستيکي بر روي موضع بماليد تا از آلوده شدن ساير نقاط بدن يا انتقال عفونت به ديگران جلوگيري شود.
زنان و مرداني که نشانه ها و علائم بيماري را دارند، بايد از مقاربت خودداري کنند، زيرا اين بيماري قابل انتقال است. استفاده از کاندوم ممکن است از انتقال بيماري جلوگيري کند، اما مصرف آسيکلووير مانع اين انتقال نمي شود. ژلهاي اسپرم کش يا ديافراگم نيز مانع از انتقال بيماري نمي شوند.
از منجمد کردن اين دارو خودداري کنيد.
در صورت عدم بهبودي طي يک هفته، با پزشک تماس بگيريد.
از تماس دارو با چشمها و مخاط داخل دهان و بيني خودداري کنيد.
موضع را تميز و خشک نگهداريد و با پوشيدن لباسهاي گشاد از تحريک آن جلوگيري کنيد.
مصرف در سالمندان: اين دارو در بيماران سالخورده بايد با احتياط تجويز شود ، زيرا احتمالاً به اختلال کار کليه و يا دهيدراسيون مبتلا هستند.
مصرف در كودكان: بي ضرري و اثربخشي آسيکلووير موضعي در کودکان ثابت نشده است.
مصرف در شيردهي: ترشح آسيکلووير در شير مشخص نيست. از آنجا که مقدار مصرف روزانه اين دارو کم است، وجود مقادير زياد آن در شير بعيد به نظر مي‌ رسد.
توجه: براي کسب آگاهي بيشتر به تک نگار (Acyclovir systemic) مراجعه کنيد.