آسیکلوویر  Acyclovir (Ophthalmic)    
Acyclovir (Ophthalmic) آسیکلوویر موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
درمان التهاب قرنيه ناشي از ويروس تبخال ساده
بزرگسالان و کودکان: يک سانتيمتر از پماد پنج بار در روز، با فاصلة چهار ساعت، در فضاي ملتحمه پلک پايين ماليده مي شود. درمان بايد حداقل تا سه روز بعد از بهبود کامل علائم ادامه يابد.
موارد منع مصرف و احتياط:
عوارض جانبي
چشم: احساس گزش خفيف و گذرا، آسيب سطحي قرنيه همراه با نقطهدار شدن آن که با قطع مصرف دارو بهبود خواهد يافت.
مکانيسم اثر:
فارماكوكينتيك
جذب: از طريق بافت پوششي قرنيه و بافت سطحي چشم به سرعت جذب مي شود.
پخش: مطالعه بر روي حيوانات نشان داده است که غلظت اين دارو در مايع زلاليه براي اثرات ضد ويروسي به حد لازم مي رسد. بعد از مصرف در چشم، به مقدار بسيار ناچيزي در ادرار يافت مي شود، ولي در خون قابل اندازه گيري نيست.
متابوليسم: در داخل سلول ويروس به شکل فعال خود متابوليزه ميشود. حدود 10 درصد يک مقدار مصرف آن در خارج از سلول متابوليزه مي‌ شود.
دفع: در صورت جذب سيستميک، از طريق کليه دفع مي شود.
فارماكوكينتيك:
موارد منع مصرف و احتياط
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط به دارو.
اشكال دارويي:
اشكال دارويي:
Ointment: 3%
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: نوکلئوزيد صناعي پورين.
طبقه‌بندي درماني: ضد ويروس (چشمي).
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C.
نکات قابل توصيه به بيمار
دارو را بيش از مقدار و مدت توصيه شده مصرف نکنيد و دوره درمان را کامل نماييد.
از منجمد کردن دارو خودداري کنيد.
در صورت عدم بهبودي طي يک هفته، به پزشک اطلاع دهيد.