ريتول (ریباویرین)  Ribavirin    
Ribavirin ريتول (ریباویرین) موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
الف) عفونت شديد ويروس سن سيشيال تنفسي (RSV) در نوزادان و كودكان بستري.
نوزادان و كودكان: محلول mg/ml (virazole) 20 كه توسط آئروسل مخصوص استفاده مي‌شود باعث ايجاد مخلوطي با غلظت mcg/l 190 مي شود. درمان را 12 تا 18 ساعت روزانه براي 7-3 روز با جريان L 12.5 از دارو در دقيقه ادامه دهيد.
در بيماران تحت تهويه مكانيكي نيز از دوزاژ مشابه استفاده كنيد. بيماران بايد هر 1 الي 2 ساعت ساكشن شده و فشارهاي ريوي هر 4-2 ساعت چك شود.
ب) هپاتيت C مزمن ژنوتيپ 1 و 4.
بزرگسالان با وزن كمتر از 75 كيلوگرم: 1000 ميلي گرم روزانه در دوزهاي منقسم (400 ميلي گرم صبح و 600 ميلي گرم بعد از ظهر همراه اينترفرون آلفا b 2، 3 ميليون واحد زير جلدي سه بار در هفته يا 1000 ميلي گرم به همراه 180 ميكروگرم و pegasys هفتگي (peginterferon alfa2a) براي 48 هفته.
بزرگسالان با وزن بيشتر از 75 كيلوگرم: 1200 ميلي روزانه در دو دوز منقسم (600 ميلي گرم صبح، 600 ميلي گرم بعد از ظهر) همراه اينترفرون آلفا b2، 3 ميليون واحد زير جلدي سه بار در هفته يا 1200 ميلي گرم به همراه 180 ميكروگرم pegasys هفتگي براي 48 هفته.
پ) هپاتيت C مزمن ژنوتيپ 2 و 3.
بزرگسالان: 800 ميلي گرم در دو دوز منقسم به همراه 180 ميكروگرم pegasys هفتگي براي 24 هفته.
ت) هپاتيت C مزمن (بدون توجه به ژنوتيپ) در بيماران مبتلا به HIV كه قبلاً اينترفرون دريافت نكرده‌اند.
بزرگسالان: 800 ميلي گرم خوراكي روزانه در دو دوز منقسم به همراه pegasys 180 ميكروگرم، زير جلدي هفتگي براي 48 هفته.
ث) هپاتيت مزمن.
كودكان بزرگتر از 3 سال با وزن بين 50 تا 61 كيلوگرم:
200 ميلي گرم صبح، 400 ميلي گرم بعد از ظهر به همراه اينترفرون آلفاb2، 3 ميليون واحد زير جلدي سه بار در هفته.
كودكان بزرگتر از 3 سال با وزن 25 تا 36 كيلوگرم:
200 ميلي گرم صبح و بعد از ظهر به همراه اينترفرون آلفا b2، دو ميليون واحد زير جلدي سه بار در هفته.
نكته: طول درمان 48 هفته براي ژنوتيپ 1 و 4 و 24 هفته براي ژنوتيپ 2 و 3 مي‌باشد.
تنظيم دوز: اگر بيمار سابقه بيماري قلبي ندارد و هموگلوبين كمتر از g/dl 10 است.
دوز را به 600 ميلي گرم روزانه در بالغين و mg/kg 7.5 در كودكان كاهش دهيد. اگر هموگلوبين كمتر از g/dl 8.5 است، دارو را متوقف كنيد.
در صورتي كه بيمار سابقه بيماري قلبي دارد و هموگلوبين g/dl 2 يا بيشتر ضمن 4 هفته اول درمان افت مي‌كند. دوز را به 600 ميلي گرم روزانه در بالغين و mg/kg 7.5 در كودكان كاهش دهيد. در صورتي كه ميزان هموگلوبين 4 هفته بعد از كاهش دوز كمتر از g/dl 12 باشد، دارو را متوقف كنيد.
مكانيسم اثر
اثر ضد ويروسي: دارو احتمالاً باعث مهار سنتز DNA، RNA مي‌شود. RNA پلي مراز را مهار مي‌كند، و در تشكيل پوشش پلي پپتيدي ويروس مداخله مي‌كند.
موارد منع مصرف و احتياط:
تداخل دارويي
استامينوفن، آنتي اسيدهاي حاوي منيزيم و آلومينيوم يا سايمتيكون، آسپيرين، سايمتيدين روي سطوح دارو اثر مي‌گذارند.
ديدانوزين باعث افزايش عوارض جانبي ناشي از اين دارو مي‌شود.
مصرف همزمان دارو با استاوودين و زيدوودين باعث كاهش اثر ضد رتروويرال آنها مي‌شود.
عوارض جانبي:
ملاحظات اختصاصي
فرم آئروسل
1- فرم آئروسل تنها براي عفونتهاي شديد دستگاه تنفسي تحتاني ناشي از RSV مي‌باشد. هر چند درمان ممكن است قبل از نتايج تست‌ها شروع شود ولي لازم است، RSV تأييد شود. بيماران بايد بستري شده و به دقت مانيتور شوند.
2- آئروسل ريباويرين را تنها با SPAG-2 تجويز كنيد.
3- محلول را با آب استريل براي تزريق يا تنفس رقيق كرده و سپس به يك فلاسك 500 ميلي ليتري به صورت آسپتيك منتقل كرده و با آب مقطر به حجم 300 ميلي ليتر برسانيد تا به غلظت mg/ml 120 برسيم. محلول تا 24 ساعت در دماي اتاق پايدار است.
4- براي رقيق كردن محلول از آب باكتريواستاتيك استفاده نكنيد.
5- هر 24 ساعت محلول را تعويض كنيد و محلول باقي مانده قبلي را دور بريزيد.
6- بيماران ونتيله را از نظر علائم تنفسي بدقت مانيتور كنيد. چون دارو در تجهيزات تنفسي رسوب مي‌كند.
7- دارو در نوزادان با عفونت RSV شديد، بخصوص نوزادان نارس يا نوزاداني كه بيماريهاي زمينه‌اي قلبي ـ ريوي دارند بسيار مؤثر است.
8- كساني كه فرم آئروسل دارو را آماده مصرف مي‌كنند، دچار علائمي مانند سردرد، ‌ورم ملتحمه، سردرد، تهوع، سرگيجه، آبريزش چشم، بثورات جلدي، رينيت، فارنژيت و به ميزان كمتر برونكواسپاسم، درد قفسه سينه و آسيب لنزهاي تماسي مي‌شوند. بيشتر اين عوارض در چند ساعت اول تماس رخ مي‌دهد.
9- درمان دارويي بايد با حمايت كافي تنفسي و مايع درماني مناسب همراه باشد.
فرم خوراكي
1- قبل از شروع درمان حتماً تست بارداري منفي از بيمار داشته باشيد. تست بارداري بايد هر ماه ضمن درمان و تا 6 ماه بعد از آن تكرار شود.
2- زنان بيمار يا همسران مردان مبتلا بايد از دو فرم پيشگيري از بارداري قبل، حين درمان و تا 6 ماه بعد استفاده كنند.
3- وضعيت هماتولوژيك، تستهاي كبدي، ميزان TSH را قبل و سپس حين درمان مانيتور كنيد.
4- ريباويرين به تنهايي در درمان هپاتيت C مزمن مؤثر نيست.
5- بيمار را از نظر افكار خودكشي، افسردگي شديد، آنمي هموليتيك، سركوب مغز استخوان، بيماريهاي اتوايميون و عفوني، ‌اختلال ريوي، پانكراتيت و ديابت بررسي كنيد.
6- در صورت بروز انفيلتراسيون ريوي يا نارسايي شديد ريوي تجويز دارو را متوقف كنيد.
نكات قابل توصيه به بيمار
دارو را مي‌توان بدون توجه به زمان غذا خوردن مصرف كرد. ولي بهتر است زمان مصرف هميشه يكنواخت باشد.
مصرف در شيردهي: ترشح دارو در شير مشخص نيست. مصرف دارو در دوران شيردهي توصيه نمي‌شود.
مصرف در بارداري: دارو باعث اثرات توكسيك روي جنين مي‌شود.
تداخل دارويي:
اثر بر آزمايشهاي تشخيصي
دارو باعث افزايش بيلي روبين و اوريك اسيد شده، ميزان هموگلوبين و هماتوكريت كاهش مي‌يابد، ميزان رتيكولوسيت‌ها افزايش مي‌يابد.
مکانيسم اثر:
فارماكوكينتيك
جذب: در تجويز به فرم آئروسل بخشي از دارو جذب سيستميك مي‌شود. فراهمي زيستي بدنبال مصرف خوراكي 64% است.
پخش: دارو در ترشحات برونش تغليظ مي‌شود. سطوح پلاسمايي براي مهار پلاك زير حدود درماني است.
متابوليسم: دارو در كبد متابوليزه مي‌شود (فرم خوراكي).
دفع: عمدتاً از راه كليه دفع مي‌شود. فاز اول نيمه عمر پلاسمايي دارو 9.5 ساعت و فاز دوم 40 ساعت است (به خاطر آزاد شدن آهسته دارو از محل اتصال به RBC) نيمه عمر نهايي دارو بدنبال مصرف خوراكي بعد از تجويز يك دوز 120 تا 170 ساعت است.
فارماكوكينتيك:
موارد منع مصرف و احتياط
موارد منع مصرف: حساسيت به دارو يا ديگر تركيبات فرمولاسيون، زنان در سنين بارداري كه نمي‌توانند از روشهاي پيشگيري از بارداري به طور مطمئن استفاده كنند، بارداري، همسران زنان باردار، هموگلوبينوپاتي‌ها (تالاسمي ماژور، آنمي داسي شكل) بيماران با هپاتيت اتوايميون، بيماري كبدي جبران نشده ( child-pagh B&C).
موارد احتياط: بيشتر از 10% بيماران دچار آنمي هموليتيك مي‌شوند، كه عموماً در 2-1 هفته اول درمان رخ مي‌دهد. آنمي ناشي از ريباويرين ممكن است بيماريهاي زمينه‌اي قلبي را بدتر كند. در بيماران با بيماري قلبي قابل توجه يا كنترل نشده استفاده نشود. در صورت هرگونه بدتر شدن وضعيت قلبي ـ عروقي مصرف دارو را قطع كنيد. بيماران با سن بيشتر از 50 سال يا نارسايي كليوي بايد از نظر بروز آنمي بدقت ارزيابي شوند.
در صورت بروز نارسايي كبدي مصرف دارو قطع شود. مونوتراپي ريباويرين در درمان هپاتيت C مزمن مؤثر نيست. در بيماران با نارسايي كليوي با احتياط استفاده شود. در صورت کليرانس كراتينين كمتر از ml/min 50 استفاده نشود.
مصرف همزمان با اينترفرون باعث اختلالات اتوايميون، ‌بيماريهاي عفوني، سركوب مغز استخوان، اختلالات دهان و لثه، خشكي دهان، واكنشهاي درماتولوژيك، ديابت، واكنشهاي حساسيتي (آنافيلاكسي، آنژيوادم)، پانکراتيت، اختلالات رواني، بيماريهاي ريوي (پنومونيت، تنگي نفس) مي‌شود.
در بيماران مسن با احتياط استفاده شود. ايمني و اثربخشي دارو در كودكان كوچكتر از سه سال اثبات نشده است.
دارو تراتوژن است. قبل از شروع درمان تست بارداري منفي لازم است. از بارداري حين درمان و تا 6 ماه بعد از خاتمه درمان خودداري شود. دو فرم جلوگيري از بارداري حين درمان استفاده شود.
ايمني و اثربخشي دارو در بيماران كه درمان با اينترفرون در آنها موفق نبوده پيوند عضو شده، يا همزمان HBV يا HIV دارند اثبات نشده است. Copegus در بيماراني كه مبتلا به HIV هستند.و آنها بيشتر از 100 است استفاده شده است.
فرم خوراكي نبايد در درمان HIV، آدنوويروس، ‌RSV يا آنفلوآنزا استفاده شود.
فرم آئروسل در بيماران تحت تهويه مكانيكي ممكن است در تجهيزات دستگاه رسوب كرده و وضعيت تنفسي را بدتر كند. بيماران مبتلا به COPD و آسم را از نظر علائم تنفسي مانيتور كنيد. آنمي با فرم آئروسل گزارش نشده ولي هر 2-1 هفته بيمار را مانيتور كنيد. در مورد كساني كه مي‌خواهند دارو را براي بيمار تجويز كنند، مراقب اثرات تراتوژنيك دارو باشيد.
اشكال دارويي:
اشكال دارويي:
Injection: 100mg
Tablet : 200mg
Capsule: 200mg
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: نوكلئوزيد صناعي.
طبقه‌بندي درماني: ضد ويروس.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده X
نام‌هاي تجاري: Rebetol, Ribacip - 200
عوارض جانبي
اعصاب مرکزي: سردرد، خستگي، خواب آلودگي.
قلبي ـ عروقي: ايست قلبي، براديكاردي، افت فشار خون، تاكيكاردي.
چشم، گوش و حلق و بيني: ورم ملتحمه، اريتم پلك‌ها، فارنژيت، رينيت.
دستگاه گوارش: تهوع، بي اشتهايي.
هماتولوژيك: آنمي، آنمي هموليتيك، رتيكولوسيتوز، آنمي شديد.
تنفسي: آپنه، پنوموني باكتريايي، برونكواسپاسم، پنوموتوراكس، ادم ريوي.
پوست: بثورات جلدي.
مسموميت و درمان
مصرف بيش از حد شکل خوراكي باعث تشديد عوارض جانبي مانند اختلال آنزيم هاي كبدي، نارسايي كليوي، خونريزي، سكته قلبي با مصرف همزمان ريباويرين و اينترفرون آلفا b2 مي‌شود. آنتي دوت خاصي وجود ندارد.