نيستاتين  Nystatin (Topical)    
Nystatin (Topical) نيستاتين موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
درمان کانديدياز پوستي و پوستي - مخاطي
3-2 بار در روز تا حصول بهبودي کامل ، بر روي پوست ماليده مي‌ شود.
موارد منع مصرف و احتياط:
عوارض جانبي
پوست : تحريک پوست (مصرف دارو بايد قطع شود).
تداخل دارويي:
ملاحظات اختصاصي
در درمان کانديدياز پا، براي دست يابي به حداکثر تماس دارو با پوست و اثربخشي آن ، بايد پاها، کفشها و جورابها را تميز نگه داشت.
از به کار بردن پانسمان بسته يا استعمال پماد بر روي نواحي پوشيده بدن، که براي رشد مخمرها مناسب است ، خودداري شود.
قبل از مصرف پماد، موضع مورد نظر تميز شود. بين دفعات مصرف دارو، کمپرس سرد و مرطوب به مدت 15 دقيقه موجب تسکين و خشک شدن پوست مي‌ شود.
اين دارو بايد دور از نور و حرارت نگهداري شود.
از تماس دارو با دست خودداري شود. هر چند که حساسيت مفرط نادر است، ولي احتمال بروز آن وجود دارد.
مکانيسم اثر:
فارماكوكينتيك
جذب: اين دارو از پوست سالم يا غشاهاي مخاطي جذب نمي‌ شود.
فارماكوكينتيك:
موارد منع مصرف و احتياط
موارد منع مصرف : حساسيت مفرط شناخته شده به اين دارو.
اشكال دارويي:
اشكال دارويي:
Ointment: 100,000 U/g
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: ماکروليد پلي ان.
طبقه‌بندي درماني: ضدقارچ (موضعي).
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده B
نکات قابل توصيه به بيمار
دارو را طبق دستور پزشک مصرف کنيد.
براي جلوگيري از بروز عفونت مجدد ، مصرف دارو را تا 2-1 هفته بعد از برطرف شدن علائم ادامه دهيد.
جورابها و لباسهاي زير را هر روز تعويض نماييد. بهداشت پوست را رعايت کنيد.
تنگ بودن جوراب شلواري زنانه يا لباسهاي زير، ممکن است استعداد ابتلاي به عفونت را افزايش دهد.
مصرف در شيردهي: بي ضرري مصرف اين دارو در دوران شيردهي ثابت نشده است.