میکونازول نیترات  Miconazole Nitrate    
Miconazole Nitrate میکونازول نیترات موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
الف) عفونتهاي قارچي جلدي يا مخاطي، ناشي از ارگانيسمهاي حساس :
بزرگسالان و کودکان: ترکيب موضعي دو بار در روز براي 2 تا 4 هفته به موضع ماليده شود.
ب) Pityriasis (ا يجاد شده بوسيله تينه آورسيکالر).
استفاده موضعي
بزرگسالان و كودكان بزرگتر از 2 سال : از کرم به صورت يک بار در روز در مناطق آسيب ديده استفاده شود.
استفاده واژينال
بزرگسالان: يک اپليکاتور پر از کرم واژينال شبها براي 7 شب.
مكانيسم اثر
اثر ضد قارچ: ميکونازول بر حسب غلظت هم اثر متوقف کننده رشد قارچ و هم اثر کشنده قارچ دارد. اين دارو سبب ضخيم شدن ديواره سلولي قارچها و تغيير در نفوذپذيري غشاي سلولي آنها مي‌ شود. همچنين ميکونازول ممکن است با مداخله در آنزيمهاي پروکس يزومي که سبب تجمع پراکسيد در داخل ديواره سلولي مي‌ شوند، باعث مرگ سلول شود. اين دارو بر تمام قارچهاي بيماري زا حمله مي‌ کند.
فارماکوکينتيک
جذب: پس از استفاده واژينال مقدار کمي از دارو به صورت سيستميک جذب مي‌ شود.
پخش: نامشخص.
متابوليسم: در کبد متابوليزه شده و غالبا به متابوليت‌هاي غير فعال تبديل مي‌ شود.
دفع: حذف دارو به صورت تري فازيک بوده و نيمه عمر حذفي آن حدود 24 ساعت مي‌ باشد.
موارد منع مصرف و احتياط:
اثر بر آزمايشهاي تشخيصي
گزارش نشده است.
تداخل دارويي:
عوارض جانبي
اعصاب مرکزي: سردرد.
ادراري- تناسلي: کرامپهاي لگني، سوزش واژينال، حساسيت يا خارش با کرم واژينال.
پوست: درماتيت تماسي آلرژيک، سوزش، خارش، ترشح داشتن.
مسموميت و درمان
درمان: اطلاعاتي در دست نيست.
مکانيسم اثر:
موارد منع مصرف و احتياط
در بيماران حساس به دارو منع مصرف دارد. در بيماران با نارسايي کبدي با احتياط مصرف شود.
فارماكوكينتيك:
تداخل دارويي
استفاده تو ام با بنزوديازپينها مي‌تواند سطح سرمي آنها را افزايش داده و طولاني کند و اختلالات سايکوموتور و دپرسيون سيستم اعصاب مرکزي ايجاد کند.
ميکونازول مي‌ تواند اثر آمفوتريسين B را آنتاگونيزه کند.
در استفاده تو ام با مهار کننده‌هاي HMG-CoA reductase احتياط شود چراکه خطر ايجاد رابدوميوليز افزايش پيدا مي‌ کند.
اين دارو مي‌ تواند سطح فني توئين را افزايش دهد.
ميکونازول مي‌ تواند خطر سميت تاکروليموس را افزايش دهد. سطح تاکروليموس و علائم بيماران بررسي شوند.
همچنين مي‌ تواند خطر سميت آلکالوئيدهاي وينکا را نيز افزايش دهد.
اثر ضد انعقادي وارفارين را افزايش مي‌ دهد. PT, INR بيمار بررسي شود.
اشكال دارويي:
اشكال دارويي:
Suppository: 100mg
Cream: 2%
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: مشتق ايميدازول.
طبقه‌بندي درماني: ضد قارچ.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C
ملاحظات اختصاصي
1- قبل از استفاده از کرم موضع را تميز کنيد. سپس موضع را ماساژ دهيد تا کرم ناپديد شود.
2- درمان موضعي را برا ي حداقل يک ماه ادامه دهيد. بهبودي در مدت 1 تا 2 هفته شروع مي‌ شود. در صورتي که بهبودي پس از 4 هفته حاصل نشد ، تشخيص را بازبيني کنيد.
3- اپليکاتور واژينال را به جز در دوران بارداري، به صورت کامل در واژن وارد کنيد.
نكات قابل توصيه به بيمار
1- علائم عفونت قارچي براي بيمار توضيح داده شود.
2- اهميت عمل کردن مطابق نسخه، پيگيري بيماري و گزارش عوارض جانبي براي بيمار توضيح داده شود.
3- استفاده صحيح از دو فرم واژينال و موضعي به بيمار آموزش داده شود.
براي جلوگيري از عفونت مجدد واژينال، اهميت بهداشت ناحيه پرينه و نداشتن نزديکي در دوران درمان براي بيمار توضيح داده شود.
مصرف در کودکان: مصرف دارو در کودکان زير 2 سال بايد با نظر پزشک باشد.
مصرف در شيردهي: بي خطري دارو اثبات نشده است.
مصرف در بارداري: درمان واژينال 7 روزه ارجح است.