ريزاتريپتان  Rizatriptan benzoate     
Rizatriptan benzoate ريزاتريپتان موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
سردرد ميگرن (ميگرني) حاد همراه يا بدون اورا
بزرگسالان: شروع با دوز 5 يا 10 ميلي گرم خوراكي و در صورت عدم اثر بخشي تكرار آن حداقل دو ساعت بعد از دوز اول حداكثر 30 ميلي گرم در 24 ساعت. در افراد مصرف كننده پروپرانولول 5 ميلي گرم خوراكي حداكثر 3 دوز (15 ميلي گرم) در 24 ساعت.
مكانيسم اثر
اثر انقباض عروقي: دارو احتمالاً از طريق اثر آگونيستي گيرنده‌هاي سروتونيني باعث انقباض عروقي، مهار آزادسازي نوروپپتيد و كاهش انتقال درد در مسير عصب سه قلو مي‌شود.
موارد منع مصرف و احتياط:
تداخل دارويي
مصرف همزمان با فرآورده‌هاي حاوي آلكالوئيد ارگو يا داروهاي شبه ارگوت (دي هيدروارگوتامين، متي سرژيد) باعث واكنش‌هاي وازواسپاسم طولاني مي‌شود. بين اين داروها و ريزاتريپتان 24 ساعت فاصله باشد.
انواع مهار كننده MAO باعث افزايش سطح سرمي ريزاتريپتان مي‌شوند. از مصرف همزمان خودداري شود و مصرف ريزاتريپتان حداقل 14 روز پس از قطع مهار كننده‌هاي MAO شروع شود.
پروپرانولول ممكن است باعث افزايش سطح سرمي ريزاتريپتان شود. دوز ريزاتريپتان در صورت لزوم كاهش داده شود.
مهار كننده‌هاي انتخابي باز جذب سروتونين(SSRIs) مانند فلوكستين، فلوواكسامين، پاروكستين و سرترالين ممكن است باعث ضعف، هايپر رفلكس و ناهماهنگي شوند. بيمار بايد تحت نظارت دقيق باشد.
عوارض جانبي:
ملاحظات اختصاصي
1- تجويز دارو فقط پس از قطعيت تشخيص ميگرن بايد انجام شود.
2- دارو در موارد پيشگيري از ميگرن يا درمان ميگرن‌هاي همي پلژيك، ميگرن‌هاي بازيلار يا سردردهاي كلاستر نبايد مصرف گردد.
3- ايمني مصرف دارو : موارد سردرد بيش از چهار بار در ماه به اثبات نرسيده است.
4- در بيماران با ريسك فاكتورهاي عروق كرونر بيمار بايد تحت پايش قلبي - عروقي قرار گيرد.
5- در صورت ابتلا بيمار به ريسك فاكتورهاي عروق كرونر در حين درمان، پايش دقيق قلبي - عروقي توصيه مي‌شود.
نكات قابل توصيه به بيمار
1- به بيمار اطلاع داده شود دارو از بروز محلات ميگرن پيشگيري نمي‌كند.
2- به بيمار اطلاع داده شود شكستن و خرد كردن دارو باعث جذب سريع تر و در نتيجه بهبود سريع تر سردرد نمي‌گردد.
3- به بيمار توصيه شود در صورت عدم بهبودي سردرد با دوز اول، دوز دوم حداقل دو ساعت پس از قرص اول بايد مورد استفاده واقع شود. بيمار نبايد بيش از 30 ميلي گرم از دارو در عرض 24 ساعت مصرف نمايد.
4- به دليل احتمال بروز گيجي، و خواب آلودگي بيمار نبايد كارهاي خطرناك كه نياز به هوشياري دارو انجام دهد.
5- غذا باعث تأخير اثر بخشي دارو مي‌گردد.
6- هر گونه تصميم براي بارداري يا شك به بارداري و بارداري بايد به پزشك اطلاع داده شود.
مصرف در كودكان: ايمني و اثر بخشي دارو در كودكان به اثبات نرسيده است.
مصرف در شيردهي: به دليل عدم مشخص بودن اثرات دارو بر نوزادان در زمان مصرف دارو شيردهي نبايد انجام شود.
تداخل دارويي:
اثر بر آزمايشهاي تشخيصي
گزارشي وجود ندارد.
مکانيسم اثر:
فارماكوكينتيك
جذب: پس از مصرف خوراكي فراهمي زيستي دارو 40 درصد مي‌باشد.
پخش: حداقل اتصال پلاسمائي را دارد.
متابوليسم: دارو دراثر مونوآمينواكسيداز - A تبديل به متابوليت ايندول استيك اسيد مي‌شود.
دفع: پس از مصرف خوراكي 82 درصد دارو از ادرار و 12 درصد آن از مدفوع دفع مي‌شود. نيمه عمر دارو دو ساعت مي‌باشد.
فارماكوكينتيك:
موارد منع مصرف و احتياط
موارد منع مصرف: سابقه حساسيت به دارو يا اجزاء فرمولاسيون، بيماران مبتلا به ميگرن همي پلژيك يا بازيلار، بيماران مصرف كننده مهار كننده‌هاي MAO در دو هفته اخير، بيماران دريافت كننده ساير آگونيست‌هاي سروتونين يا فرآورده‌هاي حاوي ارگوتامين يا انواع ارگو مانند دي هيدرو ارگوتامين يا متي سرژيد در عرض 24 ساعت اخير، بيماران مبتلا به فشار خون كنترل نشده، بيماران مبتلا به بيماري‌هاي ايسكمي قلبي (آنژين پايدار، سابقه MI يا ايسكمي خاموش)، وازواسپاسم عروق كرونر (آنژين پرينزمتال) يا ساير بيماريهاي قلبي - عروقي.
موارد احتياط : در بيماران با سابقه مشكلات كبدي يا كليوي و بيماران داراي عوامل خطر بيماري عروق كرونر (مانند فشار خون بالا، افزايش كلسترول، سيگار، چاقي، ديابت، سابقه خانوادگي بيماري عروق كرونر، خانم‌هاي يائسه، مردان بالاتر از 40 سال) مگر در صورت عدم وجود بيماري قلبي.
اشكال دارويي:
اشكال دارويي:
Tablet: 5, 10mg
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: آگونيست رسپتور 5 - HT 1B / 1D.
طبقه‌بندي درماني: ضد ميگرن.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C
نام‌هاي تجاري: Maxalt
عوارض جانبي
اعصاب مركزي: ضعف، كاهش توانائي ذهني، گيجي، سرخوشي، خستگي، سردرد، درد، پارستزي، خواب آلودگي، لرزش.
قلبي - عروقي: درد قفسه سينه، فشار يا سنگيني روي قفسه سينه، وازواسپاسم عروق كرونر، انفاركتوس ميوكارد، ايسكمي‌گذاري ميوكارد، فيبريلاسيون بطني، تاكيكاردي بطني.
گوش، حلق، بيني: درد، فشار يا سنگيني در ناحيه گردن، گلو و فك.
دستگاه گوارش: اسهال، خشكي دهان، تهوع، استفراغ.
تنفسي: تنگي نفس.
پوست: گر گرفتگي.
ساير عوارض: احساس گرما يا سرما، بر افروختگي.
مسموميت و درمان
تجربيات محدودي وجود دارد. نشانه‌ها شامل گيجي، خواب آلودگي، استفراغ، برادي كاردي يا سنكوپ.
در موارد مسموميت شستشوي معده همراه با تجويز ذغال فعال و پايش ECG به مدت 12 ساعت پس از بلع دارو توصيه مي‌شود.