لونيتن  Minoxidil    
Minoxidil لونيتن موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
زيادي شديد فشار خون
بزرگسالان و كودكان بزرگتر از 12 سال: مقدار mg/day 5-2.5 به صورت مقدار واحد مصرف مي‌شود. مقدار مصرف دارو مي‌تواند در فواصل حداقل 3 روز به 10 تا 20 و سپس 40 ميلي‌گرم افزايش داده شود. در صورت نياز به كنترل سريع، دوز دارو هر 6 ساعت قابل تنظيم مي‌باشد. ميزان دوزاژ مؤثر معمولاً 10 تا 40 ميلي‌گرم در روز در يك يا دو دوز منقسم مي‌باشد. حداكثر مقدار مصرف 100 ميلي‌گرم در روز مي‌باشد.
كودكان كوچكتر از 12 سال: مقدار mg/kg/day 0.2 (حداكثر پنج ميلي‌گرم) به صورت مقدار واحد مصرف مي‌شود. در صورت لزوم دوز دارو پس از حداقل يك فاصله سه روزه به اندازه 50 تا 100%، تا زماني كه پاسخ مناسب ايجاد شود، قابل افزايش مي‌باشد. ميزان دوزاژ مؤثر mg/kg 1-0.25 روزانه در يك يا دو دوز منقسم مي‌باشد. در صورت نياز به كنترل سريع، دوز دارو هر 6 ساعت تنظيم مي‌شود. حداكثر مقدار مصرف 50 ميلي‌گرم در روز مي‌باشد.
مكانيسم اثر
اثر كاهنده فشار خون: مينوكسيديل اثر خود را از طريق انبساط مستقيم عضلات صاف عروق اعمال مي‌كند. اثر بر عروق مقاومتي (شريان‌ها و شريانچه‌ها) بيش از عروق ذخيره‌اي (وريدهاي بزرگ و كوچك) است.
فارماکوکينتيک
جذب: از دستگاه گوارش به سرعت و به صورت كامل جذب مي‌شود.
پخش: به‌طور گسترده در بافت‌هاي بدن انتشار مي‌يابد. به پروتئين‌هاي پلاسما پيوند نمي‌يابد.
متابوليسم: تقريباً 90 درصد دارو متابوليزه مي‌شود.
دفع: دارو و متابوليت‌هاي آن عمدتاً از راه ادرار دفع مي‌شوند. متوسط نيمه‌عمر پلاسمايي 4.25 ساعت مي‌باشد.
موارد منع مصرف و احتياط:
اثر بر آزمايشهاي تشخيصي
مينوكسيديل ممكن است غلظت آلكالين فسفاتاز، كراتينين و BUN‌ را افزايش و به‌طور گذرا سطح هماتوكريت و هموگلوبين را كاهش دهد.
تداخل دارويي:
عوارض جانبي
اعصاب مركزي: سردرد.
قلبي - عروقي: خيز، تاكي‌كاردي، تجمع مايع در پريكارد و تامپوناد، CHF، تغييرات EKG، زيادي واجهشي فشار خون.
تنفسي: ادم ريه.
دستگاه گوارش: تهوع، استفراغ.
پوست: بثورات پوستي، سندرم استيونس - جانسون.
متابوليك: افزايش وزن.
ساير عوارض: هيپرتريكوز (دراز و كلفت شدن و افزايش رنگ موهاي نازك بدن)، حساس شدن پستان‌ها به لمس يا فشار، ژنيكوماستي.
مسموميت و درمان
تظاهرات باليني: كمي فشار خون، تاكي‌كاردي، سردرد و برافروختگي پوست.
درمان: بعد از مصرف حاد، محتويات معده را از طريق واداشتن بيمار به استفراغ يا لاواژ معده تخليه كرده و براي كاهش جذب دارو ذغال فعال تجويز مي‌شود. درمان بعدي معمولاً علامتي و حمايتي است. براي حفظ فشار خون محلول نمكي نرمال انفوزيون مي‌شود. از تجويز داروهاي سمپاتوميمتيك، مانند اپي‌نفرين و نوراپي‌نفرين، به دليل اثر تحريك‌كننده شديد قلبي آن‌ها، خودداري شود.
مکانيسم اثر:
موارد منع مصرف و احتياط
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط به دارو، فئوكروموسيتوم.
موارد احتياط : اختلال كار كليه يا بعد از انفاركتوس حاد ميوكارد، dissecting aortic aneurysm.
فارماكوكينتيك:
تداخل دارويي
مصرف همزمان با گوانتيدين ممكن است موجب كمي شديد فشار خون در حالت ايستاده شود. گوانتيدين 1 تا 3 روز تا قبل از شروع ماينوكسيديل قطع شود. ديورتيك، داروهاي هيپوتنسيو و نيترات‌ها اثرات كاهنده فشار خون ماينوكسيديل را افزايش مي‌دهند.
اشكال دارويي:
اشكال دارويي:
Tablet: 10mg
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: گشادكننده عروق محيطي.
طبقه‌بندي درماني: ضد فشار خون.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C
نام‌هاي تجاري: Loniten
ملاحظات اختصاصي
1- مينوكسيديل معمولاً همزمان با ساير داروهاي كاهنده فشار خون مانند مدرها، مسدودكننده‌هاي گيرنده بتا يا سركوب‌كننده‌هاي فعاليت سيستم اعصاب سمپاتيك مصرف مي‌شود.
2- بعد از تجويز دارو فشار خون و نبض بيمار پيگيري و هر گونه تغييرات قابل ملاحظه گزارش شود؛ ميزان مصرف و دفع مايعات و وزن بدن بيمار را از نظر احتباس آب و سديم ارزيابي شود.
3- بيمار از نظر تجمع مايع در پريكارد، تامپوناد قلبي و HF پيگيري شود. فنيل‌افرين، دوپامين، و وازوپرسين براي درمان كمي فشار خون در دسترس باشد.
4- بيماران دچار نارسايي كليوي يا تحت دياليز ممكن است به مقادير نگهدارنده كمتر مينوكسيديل نياز داشته باشند. از آنجا كه مينوكسيديل با دياليز از بدن خارج مي‌شود، توصيه مي‌شود اگر دياليز 9 صبح انجام مي‌گيرد، بلافاصله پس از دياليز دارو تجويز شود؛ اگر دياليز ساعت سه بعدازظهر انجام مي‌شد. مقدار روزانه در ساعت هفت صبح (هشت ساعت قبل از دياليز) تجويز شود.
5- پس از تثبيت فشار خون، بيمار هر 3 تا 6 ماه بررسي شود.
نكات قابل توصيه به بيمار
1- نشانه‌هاي قلبي زير را فوراً به پزشك اطلاع دهيد:
افزايش ضربان قلب (در دقيقه بيش از 20 ضربان از حد نرمال)، افزايش سريع وزن بدن، كوتاهي دامنه تنفس، درد قفسه سينه، سوء هاضمه، سرگيجه، منگي يا غش.
2- قبل از مصرف داروهاي بدون نسخه با پزشك مشورت كنيد.
3- هيپرتريكوز 6-1 ماه بعد از قطع مصرف دارو برطرف خواهد شد.
4- دارو مطابق تجويز پزشك مصرف شود.
مصرف در سالمندان: بيماران سالخورده ممكن است نسبت به اثر كاهنده فشار خون دارو حساس باشند. به دليل تغيير در كليرانس دارو، تنظيم مقدار مصرف ممكن است ضروري باشد. فشار خون اورتوستاتيك در اين بيماران مونيتور شود.
مصرف در كودكان: به دليل تجربه محدود در مورد كودكان، بايد با احتياط تجويز شود.
مصرف در شيردهي: مينوكسيديل در شير مادر ترشح مي‌شود. شيردهي در دوران مصرف اين دارو توصيه نمي‌شود.