انوکسولون  Enoxolone    
Enoxolone انوکسولون موارد و مقدار مصرف:
انوكسولون در درمان التهابات پوستي نظير قرمزي پوست نوزادان ناشي از ادرار سوختگي ،قرمزي پوست در اثر آفتاب سوختگي ،اگزماهاي ملايم در سطح صورت ،پلكها و اطراف دهان و خارش ناشي از نيش حشرات ،خارش هاي انگلي يا خارش دستگاه تناسلي در زنان به كار مي رود.
موارد منع مصرف و احتياط:
اين فرآورده در بريدگيها،سوختگيها،زخمهاي عفوني و عفونتهاي پوستي باكتريايي ،قارچي و ويروسي نبايد مصرف شود.
عوارض جانبي:
در صورت مصرف دارو به مدت طولاني ،در سطح وسيع و آسيب ديده پوست ،احتمال بروز علايم مينرالوكورتيكوييدي وجود دارد.
هشدار:
اين فرآورده در بريدگيها،سوختگيها،زخمهاي عفوني و عفونتهاي پوستي باكتريايي ،قارچي و ويروسي نبايد مصرف شود.
مکانيسم اثر:
گليسيريتينيك اسيد تمايل نسبي به اتصال با گيرنده هاي گلوكوكورتيكوييدي و مينرا لوكورتيكوييدي را دارد و احتمالا با تاثير بر اين گيرنده ها،روي فعاليت استروييدهاي آندوژن تاثير مي گذارد و در كبد و كليه از تبديل كورتيزول به كورتيزون جلوگيري مي كند.
اشكال دارويي:
Ointment:15g