استامينوفن- ایبوپروفن- کافئين  Acetaminophen- Ibuprofen- Cafeine    
Acetaminophen- Ibuprofen- Cafeine استامينوفن- ایبوپروفن- کافئين اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي درماني: ضد درد، ضد تب.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده D
اشكال دارويي:
Capsule: Acetaminophen 325mg+Caffeine (30-40) mg+Ibuprofen 200mg
موارد و مقدار مصرف
ضد درد
بزرگسالان وکودکان بالاتر از 12 سال: يک کپسول 3 بار در روز.
توجه: جهت تکميل اطلاعات به تک نگار هر يک از اجزائ فرمولاسيون مراجعه شود.