فیبا  FEIBA    
FEIBA فیبا موارد و مقدار مصرف:
ضد خونريزي.
موارد منع مصرف و احتياط:
در صورت بيماري انعقاد منتشر داخل عروقي DIC و سابقه ترومبوآمبولي.
عوارض جانبي:
کاهش فشار خون, له شدگي بافتها و عضلات و سردرد.
هشدار:
در صورت بيماري انعقاد منتشر داخل عروقي DIC و سابقه ترومبوآمبولي.
تزريقي. اطلاعات دیگر:
احتمال راه يافتن به داخل شير کم است. احتمال گرگرفتگي وجود دارد.