کلرامفنيکل  Chloramphenicol Ophthalmic     
Chloramphenicol Ophthalmic کلرامفنيکل موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
عفونت‌هاي باکتريايي سطحي چشم مربوط به ملتحمه يا قرنيه.
بزرگسالان و کودکان: دو قطره از محلول، هر يک ساعت داخل چشم چکانده مي‌ شود تا بهبود حاصل شود؛ يا دو قطره چهار بار در روز، برحسب شدت عفونت، داخل چشم چکانده مي‌ شود. درمان را تا 48 ساعت پس از بهتر شدن عفونت ادامه دهيد.
مکانيسم اثر:
عوارض جانبي
چشم: کاهش دقت بينايي، آتروفي چشم در کودکان، سوزش، گزش يا خارش چشم.
اشكال دارويي:
اشكال دارويي:
Drop: 0.5%
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: مشتق دي کلرواستيک اسيد.
طبقه‌بندي درماني: آنتي بيوتيک (چشمي و گوشي).
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C
نکات قابل توصيه به بيمار
به هنگام مصرف قطره چشمي اين دارو، اطراف چشم را تميز کنيد و بعد قطره را در داخل چشم بچکانيد.
از تماس نوک قطره چکان با چشم و گوش يا اطراف آن خودداري کنيد.
در صورت بروز علائم و نشانه‌هاي حساسيت، مانند خارش پلک‌ها يا سوزش مداوم، مصرف دارو را فوراً قطع کنيد و به پزشک مراجعه نماييد.
به بيمار توصيه شود که قطره را دقيقاً برا ي مدتي که توصيه شده است مصرف کند. حتي اگر علائم بهبودي زودتر از اين زمان بروز کند.
توجه: براي کسب آگاهي در مورد مکانيسم اثر، فارماکوکينتيک و ساير ويژگيهاي اين دارو، به تک نگار Chloramphenicol (Systemic) مراجعه کنيد.