نيتروفورازون  Nitrofurazone    
Nitrofurazone نيتروفورازون موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
درمان كمكي در سوختگي‌هاي شديد (به ويژه در موارد مقاوم به ضد عفوني‌كننده‌ها)، پيشگيري از عفونت پوست پيوندي قبل يا بعد از جراحي
بزرگسالان و كودكان: بسته به شدت سوختگي، به شكل روزانه يا در صورت نياز، دارو به‌طور مستقيم بر روي ضايعه قرار داده مي‌شود و يا روي پوشش قرار گرفته بر زخم ماليده مي‌شود. بسته به روش پانسمان زخم، روزانه يا هر چند روز يك‌بار از دارو استفاده مي‌شود.
مكانيسم اثر
عملكرد ضد باكتري: مكانيسم دقيق دارو شناخته شده نيست. هر چند احتمالاً اين دارو از طريق مهار آنزيم‌هاي باكتريايي دخيل در متابوليسم كربوهيدرات عمل مي‌كند.
نيتروفورازون داراي طيف وسيع اثر بر عليه ارگانيسم‌هاي گرم مثبت و گرم منفي مي‌باشد.
فارماکوکينتيک
جذب: در مصرف موضعي، اين دارو جذب كمي دارد.
پخش، متابوليسم و دفع: ندارد.
موارد منع مصرف و احتياط:
عوارض جانبي
پوست: درماتيت تماسي آلرژيك ، سوختگي، ادم، قرمزي، خارش، واكنش‌هاي شديد (تاول، زخم).
مسموميت و درمان
در اين موارد مصرف دارو را متوقف نموده و محل را با آب و صابون ملايم شستشو دهيد.
مکانيسم اثر:
موارد منع مصرف و احتياط
در موارد حساسيت مفرط به دارو منع مصرف دارد.
استفاده از اين دارو در بيماران دچار نارسايي كليوي با احتياط صورت گيرد.
فارماكوكينتيك:
تداخل دارويي
هيچ تداخل دارويي با نيتروفورازون گزارش نشده است.
اشكال دارويي:
اشكال دارويي:
Cream: 0.2%
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: تركيب آنتي‌باكتريال مشتق نيتروفورازون.
طبقه‌بندي درماني: آنتي‌بيوتيك موضعي.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده ‍‍C
ملاحظات اختصاصي
در بعضي مطالعات از دارو به شكل خوراكي جهت درمان تريپانوزوميازيز آفريقايي، اسهال باسيلي حاد و تومورهاي بيضه استفاده شده است. از محلول‌هاي رقيق شده نيتروفورازون با 10-6 قسمت آب مقطر جهت شستشوي مثانه استفاده شده است.
از تماس دارو با چشم و مخاطات پرهيز شود.
در صورتي كه محلول رقيق نشده كدر باشد مي‌توان آن را 60-50 درجه سانتي‌گراد گرم كرد.
محلول‌هاي نيتروفورازون آماده شده را بايد ظرف 24 ساعت از آماده‌سازي مصرف نمود و نبايد محلول‌هاي رقيق شده دچار كدورت را استفاده كرد.
لازم است بيماران را از نظر رشد ارگانيسم‌هاي غير حساس شامل قارچ و سودومونا كنترل كرد.
نكات قابل توصيه به بيمار
1- روش صحيح مصرف دارو، استفاده مستقيم روي ضايعه يا ماليدن دارو روي گاز پانسمان است.
2- از در معرض قرار گرفتن دارو با نور خورشيد، حرارت بيش از حد، نور فلورسنت قوي و مواد قليايي پرهيز شود.
مصرف در شيردهي: بي‌خطر بودن اين دارو در دوران شيردهي اثبات نشده.