اکوتیوفات  Echothiophate    
Echothiophate اکوتیوفات موارد و مقدار مصرف:
اكوتيوفات در درمان گلوكوم با زاويه باز،انسداد مجراي خروجي مايع زلاليه ،به دنبال برداشتن عنبيه ،لوچي تطابقي همگرا،بعضي از انواع گلوكوم ثانويه كه با التهاب مجموعه عنبيه ،جسم مژگاني و مشيميه همراه نباشد،به خصوص در گلوكوم بعد از جراحي آب مرواريد مصرف مي شود.
موارد منع مصرف و احتياط:
التهاب عنبيه ،جسم مژگاني و مشيميه گلوكوم با زاويه بسته قبل از برداشتن عنبيه يا در بيماران مبتلا به گلوكوم با زاويه باريك ،گلوكوم همراه با التهاب عنبيه و جسم مژگاني نبايد مصرف شود.
عوارض جانبي:
سردرد،خستگي عضلاني ،افزايش فعاليت (در كودكان مبتلا به سندرم داون)،گرگرفتگي ،برادي كاردي ،اشك ريزش ،سوزش چشم ،تاري ديد،حساسيت به نور،اسپاسم تطابقي ،تكان هاي عضله پلك ،قرمزي و ضخيم شدن ملتحمه ،اسهال ،كرامپ هاي شكمي ،افزايش ترشح بزاق ،تهوع ،استفراغ و تكرر ادرار از عوارض اين دارو هستند.
هشدار:
التهاب عنبيه ،جسم مژگاني و مشيميه گلوكوم با زاويه بسته قبل از برداشتن عنبيه يا در بيماران مبتلا به گلوكوم با زاويه باريك ،گلوكوم همراه با التهاب عنبيه و جسم مژگاني نبايد مصرف شود.
تداخل دارويي:
تجويز همزمان با ادروفونيوم ،نيوستيگمين ،پيريدوستيگمين و ساير داروهايي كه فعاليت سيستم كولينرژيك را افزايش مي دهند،موجب تشديد اثرات فارماكولوژيك اين دارو مي شود. مصرف اين دارو به همراه سوكسينيل كولين موجب بروز آپنه طولاني مدت و كلاپس قلبي عروقي مي شود.
مکانيسم اثر:
اكوتيوفات يك مهاركننده قوي و طولاني اثر آنزيم كولين استرازمي باشد.با مهار اين آنزيم كه روزها تا هفته ها طول مي كشد،باعث ايجاد ميوز و فلج تطابقي چشم مي شود.
نکات قابل توصيه به بيمار:
اين دارو در درمان گلوكوم 2 بار در روز استفاده مي شود. در بعضي بيماران مصرف يك بار در روز يا حتي يك روز در ميان كفايت مي كند. در تشخيص لوچي تطابقي همگرا يك قطره از محلول 0/125 درصد دارو هنگام خواب در هر دو چشم چكانده مي شود و اين عمل به مدت 2 يا 3 هفته ادامه مي يابد. اگر لوچي از نوع تطابقي باشد طي چند ساعت پاسخ مطلوب شروع مي شود. براي درمان اين بيماري مقدار مورد استفاده براي تشخيص را به يك روز در ميان يك بار از محلول 0/125 درصد يا روزي يك بار از محلول 0/06 درصد كاهش مي دهند. با پيشرفت درمان مقدار مصرف را مي توان كاهش داد.حداكثر مقدار مصرف توصيه شده ،مصرف روزي يك بار از محلول 0/125 درصد است.
فارماكوكينتيك:
پس از مصرف موضعي در چشم ،طي 10-30 دقيقه مردمك چشم تنگ مي شود. اين اثر به مدت چندين روز تا 4 هفته ادامه مي يابد. كاهش فشار داخل چشم پس از گذشت 4-8 ساعت از مصرف دارو قابل تشخيص است و طي 24 ساعت به اوج خود مي رسد. اين اثر به مدت چندين روز تا 4 هفته ادامه مي يابد.
اشكال دارويي:
Drops:0.06%, 0.125%, 0.25%