نیفدیپین  NIFIDIPINE    
NIFIDIPINE نیفدیپین موارد و مقدار مصرف:
در درمان فشار خون, ضددرد قلبي و درد ها.
موارد منع مصرف و احتياط:
حساسيت شديد دارويي, سکته قلبي اخير, نارسايي کبد و کليه.
عوارض جانبي:
سردرد, تهوع, استفراغ, سرگيجه, کاهش فشار خون, سنکوپ, بي نظمي ريتم قلبي, خواب آلودگي, شب ادراري, سردرد.
هشدار:
حساسيت شديد دارويي, سکته قلبي اخير, نارسايي کبد و کليه.
اشكال دارويي:
کپسول, قرص.
اطلاعات دیگر:
سرگيجه, تپش قلب, تهوع و استفراغ شديد و فشار خون بالا و علايم مسموميت است.