متیل تستسترون  Methyltestosterone    
Methyltestosterone متیل تستسترون موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
الف) جايگزين آندروژن به دليل هيپوگناديسم اوليه و ثانويه.
بزرگسالان: 50- 10 ميلي‌گرم خوراكي روزانه.
ب) سرطان متاستاتيك پستان.
بزرگسالان: 50 ميلي‌گرم خوراكي 4- 1 بار در روز. پس از 4 - 2 هفته در صورت بروز پاسخ مناسب درماني، دوز به 50 ميلي‌گرم دو بار در روز كاهش مي‌يابد.
پ) بلوغ دير رس مردانه.
كودكان: 25- 5 ميلي‌گرم خوراكي روزانه.
ت) كريپتوركيديسم پس از بلوغ.
كودكان: 30 ميلي‌گرم خوراكي روزانه.
ث) احتقان پستان پس از زايمان.
بزرگسالان: 80 ميلي‌گرم خوراكي روزانه به مدت 5- 3 روز.
اشكال دارويي:
اشكال دارويي:
Tablet: 25mg
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: هورمون استروئيدي- آندروژن.
طبقه‌بندي درماني: آندروژن.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده X
فارماكوكينتيك
متابوليسم عبور اول كبدي كمتري نسبت به تستوسترون داشته و نيمه عمر آن طولاني‌تر است.
توجه: جهت تكميل اطلاعات به تك نگار تستوسترون مراجعه شود.