والپروئیک اسید  Valproic acid/ Sodium Val    
Valproic acid/ Sodium Val والپروئیک اسید موارد و مقدار مصرف:
ملاحظات اختصاصي
1- هر قرص آهسته رهش حاوي mg 333 والپروآت سديم و mg 145 والپروئيك اسيد مي‌باشد كه در مجموع معادل mg 500 والپروآت سديم مي‌باشد.
2- اين فرآورده آهسته رهش بوده و يك يا دو بار در روز (بسته به نياز هر بيمار) مصرف مي‌شود.
3- در صورت نياز به استفاده از دوز كمتر، مي‌توان قرص‌ها را نصف كرد.
4- اين فرآورده را مي‌توان همراه غذا يا با فاصله از آن استفاده نمود.
5- مصرف اين فرآورده در بچه‌هاي زير 6 سال و نيز بچه‌هاي با وزن كمتر از kg 17 توصيه نمي‌شود. در اين افراد، به دليل نياز به تيتراسيون دوز، شكل دارويي ديگري (از جمله شربت) ترجيح داده مي‌شود.
6- در كودكان زير 3 سال، مصرف همزمان اين فرآورده با استيل‌ساليسيليك اسيد (ASA، آسپيرين) يا فرآورده‌هاي حاوي اين دارو منجر به افزايش خطر سميت كبدي خواهد شد. بنابراين، كودكان نبايد اين دو دارو را با هم دريافت كنند.
7- اين دارو نبايد به طور همزمان با مفلوكين (داروي ضد مالاريا) و فرآورده‌هاي دارويي گياه Hypericum Perforatum (St. John's Wort) مصرف شود، چرا كه با كاهش سطح پلاسمايي والپروآت احتمال افزايش حملات تشنجي وجود خواهد داشت.
توجه: براي كسب اطلاعات بيشتر به تك نگار Valproate Sodium مراجعه نماييد.
اشكال دارويي:
اشكال دارويي:
Tablet, Film Coated: 500 mg
موارد و مقدار مصرف
كنترل انواع صرع از جمله صرع ابسنس، تونيك ـ كلونيك، ميوكلونيك و آتونيك.
بزرگسالان و كودكان با وزن بيش ‌از kg 17 : ابتدا دوز روزانه mg/kg 15-10 در دو يا تعداد بيشتري دوز منقسم تجويز مي‌شود. در صورت نياز مي‌توان هر هفته دوز را به ميزان mg/kg 10-5 افزايش داد تا زماني كه اثر مطلوب حاصل شود. دوز نگهدارنده معمول mg/kg 30-20 در روز مي‌باشد. اين دوز معمولاً به‌صورت يك يا دو بار در روز مصرف مي‌شود. حداكثر دوز روزانه mg/kg 60 مي‌باشد.
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: مشتق اسيد كربوكسيليك.
طبقه‌بندي درماني : ضد تشنج.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده D
نام‌هاي تجاري: Depakine Chrono,Valproat-Sandoz