مگلومین  Meglumine Gadoterate     
Meglumine Gadoterate مگلومین موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
توجه: اين دارو به عنوان ماده حاجب در تصويربرداري رزونانس مغناطيسي (MRI) از مغز، نخاع، ستون مهره‌ها، كبد و گاهي تمام بدن (آنژيوگرافي) استفاده مي‌شود.
دوز: مقدار مصرف دارو kg/ (mmol 1/0) ml 2/0 مي‌باشد. بدين معني كه براي يك فرد 80 كيلوگرمي، تقريباً 15 ميلي‌ليتر دارو مورد نياز است. دارو تنها بايد به صورت وريدي تجويز شود.
موارد منع مصرف و احتياط:
عوارض جانبي
ساير عوارض: احساس سوزش، گرما يا سرما و درد در محل تزريق‌، تهوع، استفراغ، اريتم و خارش پوست.
دارو به ندرت باعث واكنش‌هاي حساسيتي به صورت آنژيوادم،‌ ايست قلبي ـ عروقي، افت فشارخون، اسپاسم برونش و حنجره، ادم ريوي، عطسه، سرفه، آبريزش و تحريك چشم، درد شكم و قفسه سينه، كهير و اريتم مي‌شود.
مکانيسم اثر:
مکانيسم اثر
گادوتريك اسيد مادة حاجب پارامغناطيسي يوني مي‌باشد. كه باعث افزايش رزونانس مغناطيسي تصويربرداري MRI مي‌شود.
فارماكوكينتيك:
موارد منع مصرف و احتياط
موارد منع مصرف: حساسيت به دارو يا تركيبات مشابه.
موارد احتياط: از آنجا كه اين دارو از طريق كليه دفع مي‌شود. بايد در بيماران با نارسايي كليوي با احتياط به كار رود. مواردي از فيبروز سيستميك نفروژنيك (NSF) به دنبال مصرف اين دارو گزارش شده است. هرچند احتمال اين عارضه در مقايسه با ساير مواد حاجب كمتر است، اين دارو بايد با احتياط كامل و تنها در موارد ضروري استفاده شود.
در بيماران با سابقه حساسيت به مواد حاجب، سابقه آلرژي، تشنج و صرع و در كساني كه داروهاي بتابلوكر استفاده مي‌كنند، اين دارو بايد با احتياط به كار رود.
اشكال دارويي:
اشكال دارويي:
Injection: 377 mg/ml, 10ml, 377 mg/ml, 15ml, 377 mg/ml, 20ml
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: ماده حاجب پارامغناطيس.
طبقه‌بندي درماني: ماده حاجب.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: مشخص نيست.
ملاحظات اختصاصي
1- هر ويال دارو حاوي 377 ميلي‌گرم معادل mmol 5/0 دوتارم در هر ميلي‌ليتر مي‌باشد.
2- بعضي از عوارض اين دارو ممكن است به صورت تأخيري بعد از چند روز ظاهر شوند.
مصرف در شيردهي: تا چندين روز بعد از تجويز دارو، شيردهي بايد قطع شود.
مصرف در بارداري: دارو تنها بايد با احتياط و تحت نظر پزشك متخصص در دوران حاملگي تجويز شود.