مونتلوکاست  Montelukast (as sodium)    
Montelukast (as sodium) مونتلوکاست موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
الف) آسم، رينيت آلرژيک فصلي، رينيت آلرژيک دائمي.
بزرگسالان: 10 ميلي‌گرم خوراکي يک بار در روز در هنگام غروب.
کودکان 6 تا 14 سال: 5 ميلي‌گرم (قرص‌هاي جويدني) خوراکي يک بار در روز در هنگام غروب.
کودکان 2 تا 5 سال: 4 ميلي‌گرم (قرص‌هاي جويدني) خوراکي يک بار در روز در هنگام غروب.
کودکان 12 تا 23 ماهه (فقط آسم) : يک پاکت 4 ميلي‌گرم حاوي گرانول دارو، خوراکي در هنگام غروب.
کودکان 6 تا 23 ماهه (فقط رينيت آلرژيک دائمي) : يک پاکت 4 ميلي‌گرم حاوي گرانول دارو، يک بار در روز در هنگام غروب.
ب) کهير ايديوپاتيک مزمن
بزرگسالان: روزانه 5 تا 20 ميلي‌گرم.
پ) پيشگيري از برونکواسپاسم ناشي از ورزش.
بزرگسالان و نوجوانان بالاتر از 15 سال: روزانه 10 ميلي‌گرم خوراکي.
کودکان 6 تا 14 سال: روزانه 5 ميلي‌گرم خوراکي.
موارد منع مصرف و احتياط:
تداخل دارويي
فنوباربيتال و ريفامپين ممکن است باعث افزايش متابوليسم مونته‌لوکاست شوند.
عوارض جانبي:
ملاحظات اختصاصي
1- اگرچه با شروع مونته‌لوکاست دوز کورتيکوستروئيدهاي استنشاقي کاهش‌ مي‌يابد.
با اين حال مونته‌لوکاست نبايد به‌طور ناگهاني جايگزين کورتيکوستروئيد خوراکي و يا استنشاقي شود.
2- در برونکواسپاسم ناشي از ورزش نبايد به صورت تک‌درماني مورد استفاده قرار گيرد.
3- مصرف دوزهاي بيشتر از 10 ميلي‌گرم روزانه باعث افزايش اثرات دارو نمي‌شود.
تداخل دارويي:
اثر بر آزمايشهاي تشخيصي
ممکن است باعث افزايش ALT و AST شود.
مکانيسم اثر:
مکانيسم اثر
اثر ضد آسم: مونته لوکاست به دليل تمايل زياد و انتخابي نسبت به رسپتور سيستينيل لکوترين (CysLT1) باعث مهار فعاليت فيزيولوژيک LTD4 در گيرنده CysLT1 مي‌شود. بنابراين، اين دارو قادر خواهد بود برونکواسپاسم ناشي از حضور آنتي‌ژن در فاز سريع و تأخيري را مهار نمايد.
فارماکوکينتيک
جذب: دارو سريعاً از دستگاه گوارش جذب شده. فراهمي‌زيستي دارو 64 درصد و براي قرص‌هاي جويدني 73 درصد مي‌باشد. در هنگام ناشتا فراهمي‌زيستي قرص‌هاي جويدني و اشکال گرانول دارو يکسان است.
پخش: 99 درصد دارو به پروتئين‌هاي پلاسما اتصال يافته و در حالت سطح خوني ثابت حجم پخش آن در حدود 8 تا 11 ليتر مي‌باشد.
متابوليسم: به‌طور وسيعي دارو متابوليزه شده، ولي در دوز درماني غلظت متابوليت‌هاي اين دارو غير قابل شناسايي مي‌باشد. در مطالعات آزمايشگاهي مشخص شده اين دارو توسط دو سيستم سيتوکروم 3A4 و 2C9 متابوليزه مي‌گردد.
دفع: 86 درصد از دوز خوراکي دارو، متابوليزه شده و در مدفوع دفع مي‌شود. نيمه‌عمر دارو در حدود 5/5-5/2 ساعت مي‌باشد.
فارماكوكينتيك:
موارد منع مصرف و احتياط
موارد منع مصرف: در بيماران با سابقه حساسيت به دارو و يا هر يک از اجزاء فرمولاسيون، آسم مداوم، در فاز حمله آسم، حساسيت به آسپرين و NSAID'S.
اشكال دارويي:
اشكال دارويي:
Tablet: 10mg
Tablet, Chewable: 5 mg
Granule: 4 mg/Sachet
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: آنتاگونيست رسپتورهاي لکوترين.
طبقه‌بندي درماني: ضد آسم.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده B
نام‌هاي تجاري: Singulair
نکات قابل توصيه به بيمار
1- به بيمار توصيه شود مصرف روزانه دارو علي‌رغم عدم وجود نشانه‌هاي بيماري بايد ادامه يابد و در صورت عدم کنترل آسم اطلاع دهد.
2- به بيمار اطلاع‌ دهيد اين دارو در موارد حاد بيماري و برونکواسپاسم ناشي از ورزش، اثربخشي مناسبي ندارد. بنابراين در صورت لزوم داروهاي مناسب را همراه داشته باشد.
3- به بيمار اطلاع دهيد در صورت افزايش موارد لزوم استفاده از برونکوديلاتورها، به پزشک مراجعه نمايد.
مصرف در سالمندان: تفاوتي در اثربخشي و ايمني اين دارو در سالمندان گزارش نشده است.
مصرف در كودكان: اثربخشي و ايمني اين دارو در کودکان زير يک سال مبتلا به آسم به اثبات نرسيده است.
مصرف در شيردهي: به دليل عدم مشخص بودن امکان ترشح دارو در شير، مصرف دارو در دوران شيردهي با احتياط انجام گيرد.
عوارض جانبي
اعصاب مرکزي: ضعف، گيجي، خستگي، تب و سردرد.
بيني: احتقان بيني
دستگاه گوارش: درد شکم، سوءهاضمه، گاستروآنتريت.
تنفسي: سرفه، آنفلوآنزا
پوست: بثورات جلدي
ساير عوارض: درد دندان، تروما.
مسموميت و درمان
اطلاعاتي در دسترس نيست. اقدامات حمايتي و خارج نمودن بقاياي جذب نشده دارو و در مجموع پايش باليني بيمار توصيه مي‌شود.