سیتریک اسید  CITRIC ACID    
CITRIC ACID سیتریک اسید موارد و مقدار مصرف:
در درمان سنگ هاي ادراري اگزالاتي و در درمان نقرس و اسيد متابوليک مزمن
موارد منع مصرف و احتياط:
حساسيت شديد, ولي در نارسايي کليه و مشکلات گوارشي با احتياط مصرف شود.
عوارض جانبي:
مصرف طولاني مدت به ميزان زياد باعث عوارض گوارشي و احساس طعم نامطبوع و آلکالوز متابوليک مي شود.
هشدار:
حساسيت شديد, ولي در نارسايي کليه و مشکلات گوارشي با احتياط مصرف شود.
اشكال دارويي:
پودر, کريستالي
اطلاعات دیگر:
اين پودر بايد دور از نور نگهداري شود.