ادروفونیوم  EDROPHONIUM    
EDROPHONIUM ادروفونیوم موارد و مقدار مصرف:
براي تشخيص بيماري مياستني گراويس و بررسي نتايج درماني در ميانستني کاربرد دارد.
موارد منع مصرف و احتياط:
حساسيت شديد دارويي, انسداد روده و حالب.
عوارض جانبي:
ضعف عمومي, تهوع, استفراغ, درد و گرفتگي عضلات, تشنج, اسهال, تنگي نفس.
هشدار:
حساسيت شديد دارويي, انسداد روده و حالب.
اشكال دارويي:
تزريقي (آمپول 10 ميلي گرمي).
اطلاعات دیگر:
عوارض جانبي دارو گذرا است.