دروپریدول  DROPRIDOL    
DROPRIDOL دروپریدول موارد و مقدار مصرف:
ضد سايکوز, ضد بيهوشي, ضدتهوع, در راستاي اقدامات تشخيص به منظور آماده سازي بيمار, آرام بخش, بيقراري شديد.
موارد منع مصرف و احتياط:
حساسيت شديد دارويي.
عوارض جانبي:
اختلالات تنفسي, فشار خون بالا, خواب آلودگي شديد بعد از عمل.
هشدار:
حساسيت شديد دارويي.
تزريقي. اطلاعات دیگر:
تا چند ساعت بعد از خواب آلودگي وجود دارد در اين مورد به همراه يا پرستار بيمار تذکر دهيد.