مفنامیک اسید  MEFNAMIC ACID    
MEFNAMIC ACID مفنامیک اسید موارد و مقدار مصرف:
درد هاي خفيف, درد دندان, ضد تب.
موارد منع مصرف و احتياط:
در خونريزي فعال گوارشي و آسم ممنوعيت مصرف دارد.
عوارض جانبي:
مشکلات گوارشي, تهوع , خونريزي از معده, نارسايي کليوي, وزوز گوش.
هشدار:
در خونريزي فعال گوارشي و آسم ممنوعيت مصرف دارد.
اشكال دارويي:
قرص و کپسول.
اطلاعات دیگر:
بهتر است همراه با غذا استفاده شود. ادامه درمان با اين دارو ممکن است با مشکلات گوارشي همراه باشد.در صورت تغيير رنگ مدفوع (سياه قيري) به پزشک اطلاع دهيد.