اسید فوسیدیک  FUSIDIC ACID    
FUSIDIC ACID اسید فوسیدیک موارد و مقدار مصرف:
در درمان عفونتها و التهاب هاي پوستي.
موارد منع مصرف و احتياط:
زير جلدي و در ناحيه اي که پوست ندارد و عضلات در معرض است ممنوع است.
عوارض جانبي:
در تجويز خوراکي تهوع و استفراغ بروز مي کند. تجويز وريدي اين ترکيب در محل تزريق اسپاسم وريدي ديده مي شود.
هشدار:
زير جلدي و در ناحيه اي که پوست ندارد و عضلات در معرض است ممنوع است.
کرم موضعي. اطلاعات دیگر:
مورد خاصي وجود ندارد.