منتا  Mentha    
Mentha منتا موارد و مقدار مصرف:
قرص منتا در اسپاسم هاي دستگاه گوارش ،نفخ معده و به عنوان خوشبوكننده دهان به كار مي رود.
موارد منع مصرف و احتياط:
به دليل داشتن ساكاروز در افراد مبتلا به ديابت نبايد مصرف شود.
عوارض جانبي:
در افراد حساس ،امكان بروز واكنشهاي آلرژيك وجود دارد.
هشدار:
به دليل داشتن ساكاروز در افراد مبتلا به ديابت نبايد مصرف شود.
مکانيسم اثر:
منتا با داشتن اثرات آنتي اسپاسموديك و كاهش تونوس اسفنگتر تحتاني مري موجب تسهيل خروج گازها از معده مي گردد. به علاوه منتول موجود در اين فرآورده احتمالا از طريق اثر آنتاگونيستي كلسيم موجب شل شدن عضلات صاف جداره كولون مي شود.
اشكال دارويي:
Tablet:700 mg