لیدوکائین ای  Lidocaine E pinephrine    
Lidocaine E pinephrine لیدوکائین ای اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: مشتق آميدي - سمپاتوميمتيک.
طبقه‌بندي درماني: بي حس کننده موضعي.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده B
اشكال دارويي:
Injection: