اکالیپتوس  Eucalyptus    
Eucalyptus اکالیپتوس موارد و مقدار مصرف:
اين فرآورده ها براي برطرف نمودن نشانه هاي سرماخوردگي ،سرفه و احتقان بيني به كار مي روند.
موارد منع مصرف و احتياط:
اين فرآورده ها در بيماران مبتلا به تب بالا،سرفه هاي مداوم و خون ريزي دستگاه تنفس نبايد مصرف شوند.
عوارض جانبي:
تيمول موجود در برخي از اين فرآورده ها ممكن است باعث تحريك غشا مخاطي گردد.
هشدار:
اين فرآورده ها در بيماران مبتلا به تب بالا،سرفه هاي مداوم و خون ريزي دستگاه تنفس نبايد مصرف شوند.
مکانيسم اثر:
اسانسهاي موجود در اين فرآورده ها داراي اثرات ضد التهاب ،خلط آور و آنتي باكتريال مي باشند.
به نظر مي رسد اثرات ضد باكتريايي اوكاليپتول روي باكتريهاي گرم مثبت بيشتر بوده و باسيلوس ساب تيليس و ميكروكوكوس گلوتاميوس به آن حساس تر مي باشند. كورستين و هايپروزيد موجود در اكاليپتوس ممكن است اثرات ضد ويروس آنفلوانزا تيپ A داشته باشند.
نکات قابل توصيه به بيمار:
1.اين داروها بايد به صورت بخور مصرف شود و از خوردن آن اكيدا خودداري گردد.
2.در طي بخور دادن چشمها بايد بسته باشند.
3.سرفه هاي مداوم ممكن است نشانگر يك بيماري جدي باشد. در صورت تداوم نشانه هاي بيماري بايد به پزشك مراجعه شود.
اشكال دارويي:
Dineh Eucalyptus Inhaler:Solution 60 ml
Dineh Inhaler:Powder 50g
Iran Daruk Liquid Eucalyptus Inhaler:Solution 60 ml