ایفوسفامید (هولوگزان، ایزوکسان)  IFOSAMIDE    
IFOSAMIDE ایفوسفامید (هولوگزان، ایزوکسان) موارد و مقدار مصرف:
ضد سرطان هاي بيضه, ريه تخمدان, پستان, معده و ضايعات بدخيم خوني.
موارد منع مصرف و احتياط:
حساسيت شديد دارويي, ضايعات کليوي و کبدي.
عوارض جانبي:
تهوع, استفراغ, کچلي, ناراحتي قلبي, ضايعات کبدي و کليوي.
هشدار:
حساسيت شديد دارويي, ضايعات کليوي و کبدي.
تزريقي. اطلاعات دیگر:
مراجعه به پزشک براي درمان مطلوب و جلوگيري از عوارض احتمالي و دادن تست هاي لازم ضرورري است.