رازین  RASIN    
RASIN رازین موارد و مقدار مصرف:
موارد مصرف‌: رازين‌ در نفخ‌ معده‌، سرفه‌،حساسيت‌ و خارش‌ گلو بكار مي‌رود.
موارد منع مصرف و احتياط:
منع‌ مصرف‌: به‌دليل‌ داشتن‌ ساكاروز درافراد مبتلا به‌ديابت‌ نبايد مصرف‌ شود.
عوارض جانبي:
عوارض‌ جانبي‌: مصرف‌ طولاني‌ مدت‌ اين‌فراورده‌ ممكن‌ است‌ سبب‌ بروز اثرات‌مينرالوكورتيكوييدي‌ (احتباس‌ آب‌ وسديم‌، افزايش‌ دفع‌ پتاسيم‌) گردد. مقدار مصرف‌: هر 3 ـ 2 ساعت‌ يك‌ يا دوقرص‌ ميكده‌ يا جويده‌ شود.
هشدار:
هشدارها: 1 ـ مصرف‌ مقادير زياد اين‌فرآورده‌ در بيماران‌ قلبي‌ ـ عروقي‌ (به‌دليل‌اثرات‌ مينرالوكورتيكوييدي‌) توصيه‌نمي‌گردد. 2 ـ ايمني‌ مصرف‌ اين‌ فرآورده‌ در دوران‌بارداري‌ و شيردهي‌ به‌اثبات‌ نرسيده‌ است‌.
مکانيسم اثر:
مكانيسم‌ اثر: روغنهاي‌ فرار موجود درقرص‌ رازين‌ با داشتن‌ اثرات‌آنتي‌اسپاسموديك‌ بر روي‌ عضلات‌ صاف‌موجب‌ تسهيل‌ خروج‌ گازها از معده‌مي‌شوند. همچنين‌ تركيبات‌ موجود در شيرين‌بيان‌،داراي‌ اثرات‌ نرم‌كننده‌ و خلطآور مي‌باشند.
اطلاعات دیگر:
اجزاء فرآورده‌: قرص‌ رازين‌ حاوي‌ 0/5%اسانس‌ رازيانه‌ (Foeniculum vulgare) و5% عصاره‌ ريشه‌ شيرين‌ بيان‌(Glycyrrhiza glabra) مي‌باشد.
مواد موثره‌: روغنهاي‌ فرار (نظير آنتول‌ وفنكون‌)، گليسيريزين‌، فلاونوييدگليكوزيدهاي‌ ليكوئي‌ رتين‌ و ايزوليكوئي‌رتين‌.