مولتی ویتامین و مینرال  Multivitamin Plus Mineral    
Multivitamin Plus Mineral مولتی ویتامین و مینرال موارد و مقدار مصرف:
فرآورده هاي مولتي ويتامين جهت تامين ويتامينها در بيماراني كه از تغذيه كافي برخوردار نبوده يا رژيم غذايي آنها فاقد موادغذايي ضروري و كافي است و همچنين در بيماراني كه نياز به اين مواد به طور موقت در آنها افزايش يافته است (مانند زنان باردار و در دوران شيردهي) مصرف مي شود.
اشكال دارويي:
Capsule or Tablet:Vit A 5000 IU + Vit D400 IU + Vit E 30 IU + Vit B1 1.5 mg +Vit B2 1.7+ mg Nicotinamide 20 mg +Vit B6 2mg + Vit B12 6mcg + Vit C 60mg + Folic Acid 0.4 mg + Calcium 125mg + Iodine 150 mcg + Iron 18 mg +Magnesium 100 mg