ارگوتامین کامپاند  Ergotamine compound    
Ergotamine compound ارگوتامین کامپاند اشكال دارويي:
اشكال دارويي:
Tablet: Ergotamine tartrate 2 mg + Caffeine 100mg + Cyclizine Hcl 50 mg
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندي فارماكولوژيك: آلکالوئيد ارگوت.
طبقه‌بندي درماني: منقبض کننده عروق- ضد ميگرن.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C
موارد و مقدار مصرف: حملات حاد ميگرن.
بزرگسالان: 2-1 قرص همزمان با شروع درد و استفاده از يک قرص اضافي در صورت عدم بهبودي در عرض 30 دقيقه، حداکثر 4 قرص در روز و 6 قرص در هفته.
کودکان 12-6 سال : 2- 1 نصف قرص همزمان با شروع درد و تکرار آن يک تا دو بار، حداکثر 5/1 قرص در روز.
مصرف در كودكان: مصرف دارو در کودکان زير 6 سال توصيه نمي شود.
توجه: جهت تکميل اطلاعات به تک نگار ارگوتامين مراجعه شود.