دندانپزشک

دکتر سوسن فرح

دندانپزشک

دکتر حمید حمیدی

دندانپزشک

دکتر مجید دانش

دندانپزشک

دکتر مریم حجتی

دندانپزشک

 

تیم پزشکان و روان شناسان

پزشکان و روان شناسان کلبۀ سلامتی از متخصصین تایید شده ای در که حوزۀ پزشکی و روان شناسی تبحر بالایی دارند تشکیل شده است


جهت عضویت در تیم پزشکان  وروان شناسان کلبۀ سلامتی اینجا کلیک کنید.